Pred dokončno rešitvijo začasni ukrepi

"Žal bo končna ureditev nadvoza lahko izvedena predvidoma šele spomladi 2013, ko bomo pred tem po postopku javnega naročila lahko izbrali novega izvajalca za dokončanje del. Točnega roka ni mogoče napovedati, načrtujemo pa, da bi nadaljevanje del začeli spomladi ob nastopu ugodnih vremenskih razmer," nam je včeraj odgovoril Marjan Koler iz Darsove službe za komuniciranje. Kljub temu pa Dars pripravlja začasne ukrepe, ki bi izboljšali vožnjo prek nadvoza in omogočali izvajanje zimske službe, zagotavlja Koler. "Verjetno pa bo vseeno po nadvozu promet vse do pomladi potekal le po dveh pasovih, ki pa jih bomo primerno uredili za vožnjo."

Pogodbo s CM Celje prekinili

Slabih 490.000 evrov vredna obnovitvena dela, za katera bo Dars namenil 250.000 evrov, razliko pa sofinancira Direkcija RS za ceste, je spomladi začelo izvajati podjetje CM Celje, a jih je zaradi težav z zagotavljanjem finančnih sredstev pri izvedbi in nato uvedbo prisilne poravnave nad podjetjem razmeroma kmalu tudi prekinilo. Projekt je takrat obtičal, nov izvajalec pa bo moral po pojasnilih Darsa na nadvozu izvesti še hidroizolacijo vsega objekta, urediti dilatacijske stike in nato položiti še dve plasti asfalta. Dokončati pa bo moral tudi dela na spodnji strani prekladne konstrukcije in nekaj del na brežinah.

Pri pristojnih je zaradi tolikšne zamude že posredovala tudi občina Postojna. "Občina se je že pred časom zavzela za čimprejšnje dokončanje del na omenjenem odseku, saj je vse, kar je v interesu občanov, tudi v interesu občine. Na sam potek dogodkov pa nimamo vpliva, ker gre za državno cesto," so komentirali na občini.