Rumpf je pri tem poudaril, da ne spada "v tisto kategorijo ljudi, ki se oklepa položaja in se spreneveda".

Rumpf je na današnji novinarski konferenci v Lipici tako med drugim ugotavljal, da se večina ugotovljenih nepravilnosti nanaša na obdobje, ko je zavod vodil njegov predhodnik Matjaž Pust, in ne na čas njegovega vodenja zavoda. "Vse obtožbe in vsa krivda pa se je osredotočila na mene osebno," je nadaljeval.

Prav tako je poudaril, da bi prenos turistične dejavnosti sredi sezone pomenil, da bi morali delavce odpustiti, kobilarna pa bi ostala brez vodniške službe in z zaprtimi vrati. Kot je dodal Rumpf, je vedno deloval po načelu dobrega gospodarja, določenih ukrepov pa preprosto niso smeli sprejemati v javnem zavodu, ampak je bila za to pristojna vlada oz. DZ.

Glede dokapitalizacije Lipice Turizem leta 2010 je pojasnil, da je bila ta izvedena na edini mogoči način, ter da so postopke v zvezi s tem verificirali in sprejeli na svetu zavoda.

Neupravičeno prejemanje sponzorskega denarja

Razlog za zahtevo računskega sodišča po razrešitvi direktorja državne kobilarne je ugotovitev, da KL s sprejetimi popravljalnimi ukrepi ni odpravila nepravilnosti, na katere jo je računsko sodišče opozorilo v aprila letos izdanem revizijskem poročilu. Revizorji so takrat med drugim ugotovili, da je KL v revidiranem obdobju (od leta 2007 do konca leta 2010) neupravičeno plačala skoraj tri milijone evrov stroškov za izvajanje tržne dejavnosti in bi zato ti stroški morali bremeniti njeno hčerinsko družbo Lipica Turizem (LT). KL je po mnenju računskega sodišča Lipica Turizmu neupravičeno dopustila tudi prejemanje sponzorskega denarja v znesku 211.000 evrov za prireditve, ki so del javne službe, in bi torej moral denar pripadati njej. Revizorji so v porevizijskem poročilu zapisali, da je KL od šestih zahtevanih popravljalnih ukrepov zadovoljivo izpeljala le enega, medtem ko ji je za štiri računsko sodišče izreklo oceno "nezadovoljivo".

Izvajalca niso izbrali na javnem razpisu

Računsko sodišče je v revizijskem poročilu od vodstva Kobilarne Lipica med drugim zahtevalo, da izvajalca trženjskih storitev izbere na javnem razpisu, a tega ni storilo. Državna kobilarna trženjske storitve Lipica Turizmu še naprej plačuje, ne da bi upoštevala nastale stroške, v svojih poslovnih knjigah še vedno ne evidentira sponzorskega denarja in vseh prihodkov od ogleda kobilarne, predstav, šole jahanja..., prav tako ni sprejela ustreznih sodil za razmejevanje stroškov med njo in gospodarsko družbo Lipica Turizem, je v porevizijskem poročilu ugotovil računsko sodišče in zapisalo: "Zaradi nezadovoljive izvedbe zahtevanih popravljalnih ukrepov Kobilarna Lipica še vedno ne izvaja ustrezno veljavnih predpisov, ne zagotavlja smotrnega ravnanja z razpoložljivim denarjem za financiranje javne službe in ohranja tveganje dodeljevanja nedovoljene državne pomoči."

Postopek razrešitve direktorja

Zaradi vsega naštetega je računsko sodišče lipiške nadzornike pozvalo, naj začnejo postopek razrešitve direktorja Tomija Rumpfa. Direktorja Kobilarne Lipica imenuje in razrešuje vlada. Rumpfa je na ta položaj imenovala Pahorjeva vlada, in sicer februarja 2010, pred tem je bil tri mesece vršilec dolžnosti direktorja. Mandat je štiriletni, a ga Tomi Rumpf končuje po dveh letih in pol. V Lipici se je "proslavil" tudi kot direktor, ki je naletel na izjemen odpor zaposlenih. Tako tisti v kobilarni kot tudi v njeni hčerinski družbi Lipica Turizem so se ves čas, odkar je Tomi Rumpf v Lipici, pritoževali nad njegovim neprimernim odnosom do njih. Bojan Kramar, sekretar primorsko-notranjskega odbora republiškega sindikata delavcev gostinstva in turizma, pravi, da so se težave v odnosih med zaposlenimi in vodstvom pojavljale že prej, vendar "takih nesramnosti, kot si jih je v Lipici privoščil Rumpf, ni bilo nikoli".