"Odbor za zunanjo politiko državnega zbora ponovno opozarja na sklepe, sprejete na seji odbora 20. 9. 2012, iz katerih izhaja, da je za državni zbor rešitev vprašanja Ljubljanske banke in spoštovanje mednarodnih zavez in dogovorov zelo povezano z odločanjem poslancev o ratifikaciji pristopne pogodbe Hrvaške z EU," piše v sporočilu za javnost odbora.

Odbor se je s tem odzval na izjavo hrvaške zunanje ministrice Vesne Pusić, da ne vidi, kako bi bilo lahko reševanje vprašanja Ljubljanske banke povezano z ratifikacijo pristopne pogodbe Hrvaške z EU.

"Želimo poudariti, da je slovenska politika na omenjeni seji glede sprejetih sklepov bila povsem enotna," piše v kratkem sporočilu za javnost, pod katero se je podpisal predsednik odbora Jožef Horvat.