Odgovor na vprašanje, kako Dolamiču uspe najti čas za vodenje tolikšnega števila postopkov pred enajstimi slovenskimi sodišči, morda vsaj deloma razkriva javno dostopna dokumentacija. Iz nje je namreč razvidno, da Dolamiču pomembno količino dela pomagajo opraviti v skupini BDO, ki je v lasti dveh stečajnih upraviteljev - Grege Ermana in Andreja Marinca.

Je "avtor" Dolamičevih dokumentov Grega Erman?

Pri pregledu dokumentov iz petih naključno izbranih stečajev, ki jih vodi Dolamič, smo tako našli več razlogov za dvom o njegovi dejanski vlogi v teh postopkih. V lastnostih pomembnega dela dokumentov, ki jih je Dolamič kot njihov domnevni avtor v elektronski obliki v zadnjih dveh letih predložil sodišču, je namreč kot avtorja mogoče zaslediti prav Ermana. Četudi to dejstvo nesporno še ne dokazuje, da dokumentov ni spisal Dolamič, velja opozoriti, da je v nekaterih stečajih, ki jih vodita Dolamič in njegova partnerica, odvetnica Darja Erceg, pri dokumentih v elektronski obliki kot avtor naveden Dolamič. To pa bi lahko vsaj deloma ovrglo morebitni argument, da je Ermanovo "avtorstvo" dokumentov posledica tega, da jih na primer Dolamič piše na računalniku, ki ga je pred tem kupil od Ermana.

Tudi sicer so dokumenti, ki jih je sodišču v več stečajih predložil Dolamič, po glavi, obliki, velikosti, vrsti fontov ter tabelah domala enaki listinam, ki jih v svojih stečajih oddaja Erman. O tesnem sodelovanju med Dolamičem in skupino BDO priča še več podatkov. Tako je v najmanj enem stečaju, ki ga uradno vodi Dolamič (Tržnica Maribor), na seji upniškega odbora kot "sodelavec upravitelja" sodeloval tudi Erman. Dolamič pa se je pred dobrim mesecem registriral kot samostojni podjetnik, ki uradno deluje na istem naslovu, kjer domujejo tudi podjetja iz skupine BDO. Pred tem je kot upravitelj deloval prek podjetja Simpres, ki je v lasti stečajnega upravitelja Simona Prelogarja, sicer od jeseni 2010 tudi petinskega lastnika družbe BDO Svetovanje.

Kako bo Dolamič kolegu upravitelju vrnil uslugo?

Mimogrede, prav družba BDO je revidirala zadnje javno dostopno letno poročilo še delujočega GPG (za leto 2009), ko ga je vodil Dolamič. Iz revizorskega mnenja, ki ga je konec junija 2010 podpisala Mateja Vrankar, ni mogoče razbrati, da bi bilo z gradbincem, ki je šel v stečaj le dobrih devet mesecev kasneje, kar koli narobe. Stečaj GPG sicer vodi Melita Butara, predsednica zbornice upraviteljev, kjer v upravnem odboru sedi Darja Erceg.

Četudi Erman ali kdo drug od upraviteljev Dolamiču res zgolj pomaga v nekaterih stečajih, bi to lahko bilo sporno zaradi več razlogov. Prvič, ker je oziroma bo Dolamič samo v treh manjših stečajih, v katerih se kot avtor elektronskih dokumentov večinoma pojavlja Erman, skupno prejel skoraj 12.000 evrov nagrade. Upnike, ki iz stečajne mase pokrivajo stroške te nagrade, bi torej lahko zanimalo, koliko dela je za omenjeni znesek res opravil Dolamič in koliko v njegovem imenu nekdo drug, pristojna sodišča pa, ali Dolamič res zmore kvalitetno opravljati svoje delo v vseh 43 stečajih, ki jih vodi. Drugič, če Erman Dolamiču v stečajih pomaga brezplačno, je vprašanje, ali in kako mu bo Dolamič to uslugo vrnil. Če bo to storil prek oddaje računovodskih, administrativnih ali drugih storitev podjetjem iz skupine BDO, bi ta konflikt interesov moral razkriti upnikom in sodišču.

Dokaz, da navedbe iz stečajne anonimke držijo?

In tretjič, pri "oddajanju" osnovne dejavnosti gre očitno za prakso, ki v slovenskih stečajih ni tako redka. Erman je tako po poročanju Financ potrdil, da je pred časom pri vodenju nekaterih stečajev pomagal upravitelju Tonetu Jagodicu, ki kljub polni zaposlitvi na olimpijskem komiteju uradno vodi še skoraj 30 stečajev.

O več, domnevno organiziranih skupinah stečajnih upraviteljev govori tudi anonimka, ki je pred dnevi pricurljala v slovenske medije. "Skupina organizira in vodi celotno delo, ki bi ga moral voditi upravitelj, in je tako upravičena do plačila na račun stroškov stečajnega postopka, kot so stroški za računovodenje, upravljanje premoženja, pregled izpodbojnih dejanj, arhiviranje itd." navaja anonimka. Kot "največjo in najbolj organizirano skupino" navaja prav BDO, v katerega neznani avtor prišteva tudi Dolamiča. Navedb, da bi slednje posle v stečaju oddajal BDO, v javno dostopnih listinah ni mogoče preveriti, ker te ne razkrivajo prejemnike denarja za storitve. Dolamič za komentar ni bil dosegljiv, prav tako nam včeraj ni uspelo priklicati Grege Ermana.