Eksekucijo je potem izvedla mandatno volilna komisija, ki ji predseduje poslanka SDS Sonja Ramšak. Opozicija je pred glasovanjem Ramšakovo opozarjala, da bi bil tak sklep nezakonit, vendar predsednica ni hotela te trditve preveriti v zakonodajno pravni službi. Ta je potem na zahtevo socialnih vendarle podala mnenje, v katerem ugotavlja, da je sklep v nasprotju z zakonom o RTV in ustavo.

Vodja poslancev SD Janko Veber je zato od predsednika državnega zbora Gregorja Viranta zahteval, da to točko umakne z dnevnega reda zasedanja. Virant tega ni storil. Menil je namreč, da za kaj takega nima podlage v poslovniških pravilih. Virant je to mnenje zakonodajne službe, da gre za nezakonit sklep, posredoval vsem poslancem, toda večina iz vladnih strank je mnenje molče prezrla. Ob očitkih iz opozicije, da se koalicija pri svojem pogromu nad mediji ne ozira na zakone in ustavo, je 44 poslancev vladajoče koalicije glasovalo za nezakonito razrešitev peterice članov nadzornega odbora RTV Slovenija. Poslanci Pozitivne Slovenije se glasovanja protestno niso udeležili.

Pristojno ministrstvo objavilo poziv za štiri nove nadzornike RTVS

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je danes objavilo javni poziv za kandidate za štiri nove člane nadzornega sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS). Julija je namreč vlada razrešila štiri nadzornike. Rok za oddajo vloge je 5. oktober, kandidati pa morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in vsaj pet let delovnih izkušenj.

Od vseh pravočasno prispelih in popolnih vlog bo ministrstvo najkasneje v 15 dneh po preteku roka za prijavo na poziv vladi poslalo predlog kandidatov za imenovanje članov nadzornega sveta. Kandidati bodo obveščeni le v primeru imenovanja, je zapisano v pozivu.

Vlogi morajo kandidati priložiti življenjepis, izjavo, da ustrezajo posebnim kriterijem za imenovanje, izjavo, s katero izrecno dovoljujejo obdelavo in uporabo njihovih osebnih podatkov za namen postopka imenovanja ter dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega so razvidna leta delovne dobe.

Za nadzornike RTVS ne morejo biti izvoljene oziroma imenovane osebe, ki so bile ob imenovanju ali v obdobju petih let pred imenovanjem člani organov političnih strank, poslanci Evropskega parlamenta ali uslužbenci in funkcionarji v organih EU, predsednik republike, predsednik vlade, poslanci, člani državnega sveta, župani, ustavni sodniki, ministri, državni sekretarji in drugi funkcionarji v državnih organih, generalni direktorji, generalni sekretarji, predstojniki organov v sestavi in vladnih služb, direktorji direktoratov in organov v sestavi, načelniki upravnih enot ter direktorji ali tajniki občinske uprave.

K razrešitvi nadzornikov RTVS je sicer aprila pozval odbor DZ za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino. Vlada je nato 26. julija predčasno razrešila štiri člane nadzornega sveta, ki so predstavljali ustanovitelja.