Direktorju Tomiju Rumpfu smo včeraj poslali pisna vprašanja o razmerah v družbi. Med drugim nas je zanimalo, kolikšna je bila izguba v prvih sedmih mesecih, ali drži, da je Lipica Turizem insolventna, bo šla v stečaj, likvidacijo, koliko ljudi naj bi ostalo brez dela… A konkretnih odgovorov nismo dobili. Direktor je zapisal, da se v poslovanju Lipica Turizma pozna gospodarska kriza, da se število obiskovalcev približuje lanskemu, vendar je zaradi krize poraba manjša, zato so posledično manjši tudi prihodki. Na zmanjševanje prihodkov po njegovih besedah vpliva tudi zaprtje enega od dveh lipiških hotelov, Kluba. Dejstva, da mu je pošlo 1,5 milijona evrov, kolikor je tej gospodarski družbi pred dvema letoma (po mnenju računskega sodišča protizakonito) za dokapitalizacijo velikodušno nakazala Pahorjeva vlada, direktor Rumpf ni omenil.

Pojasnil nam je, da Lipica Turizem zaposlenim za določen čas predvidoma ne bo podaljševala pogodb o zaposlitvi, s sindikatom pa potekajo pogovori o različnih možnostih optimizacije stroškov dela. Rumpf poudarja, da vrhunec turistične sezone v Kobilarni Lipici traja do konca oktobra, zato bo mogoče končno oceno o turistični sezoni, uspehu poslovanja in poslovnih rezultatih podati šele jeseni. "Takrat bodo opravljene vse potrebne analize o poslovanju družbe. Glede na izid turistične sezone in rezultate poslovanja v prvih devetih mesecih letošnjega leta bodo predstavljeni in sprejeti tudi morebitni ukrepi," nas je skušal pomiriti direktor.

A so razmere v družbi očitno veliko hujše, kot je Rumpf pripravljen javno priznati. To nam je potrdila tudi Karmen Leban, sekretarka republiškega sindikata delavcev gostinstva in turizma. "Seznanjena sem, da v Lipici pošteno škriplje. Tudi o likvidaciji družbe se govori. Težave v Lipici budno spremljamo in dali bomo vso potrebno zaščito našim članom, če bi prišli v položaj, ki bi ogrozil njihovo socialno varnost," je napovedala Lebanova.

Na zborih lipiških delavcev in na pogovorih z vodstvom Lipica Turizma je sodeloval Bojan Kramar, sekretar primorsko-notranjskega odbora republiškega sindikata delavcev gostinstva in turizma, saj so zaposleni lipiški delavci njihovi člani. Do Tomija Rumpfa je Kramar zelo kritičen. "Pogajanja s sindikatom vodi na nepartnerski način in ne spoštuje nobenih dogovorov. Iz koraka v korak je ostrejši. Noben drug pogajalec ne dela tako," nam je potožil Kramar. Pravi, da je Rumpf delavcem Lipica Turizma najprej dal na izbiro dvoje - osemodstotno znižanje plač ali odpuščanja. "V naslednji fazi je napovedal kombinacijo obojega, pred dnevi pa je pogajanja dodatno zaostril s pisno grožnjo, da bo plače takoj znižal za 20 odstotkov in da bo tudi odpuščal. Skočili smo v zrak. To ni ničemur podobno," je ogorčen Bojan Kramar.

Potrdil nam je, da jim je direktor med vrsticami omenil tudi možnost stečaja družbe Lipica Turizem. "Toda Lipica ni v zasebni lasti, ampak v državni, zato se mora država odločiti, kaj bo naredila z njo. Lahko predlaga tudi stečaj, a naj si kar privošči to sramoto, da obiskovalci državne kobilarne ne bodo imeli kjer dobiti kozarca vode," najbolj črnogledi scenarij komentira Bojan Kramar, ki ga bilance, na podlagi katerih naj bi Lipica Turizem poslovala negativno, ne prepričajo. "Predobro vem, kako je mogoče posamezne stroške deliti med subjektoma, ki se pojavljata v Lipici," pojasnjuje.