"Zaradi skoraj polletne zamude pri izdaji gradbenega dovoljenja za zaklonišče in tunel obstaja realna verjetnost, da bo zaradi tega zaključek vseh del z nekaj tedensko zamudo. Tunel in zaklonišče bosta sicer izvedena v predvidenem roku, a ker bodo ta dela izvajana v zimskih mesecih, bo zelo težko dokončati dela na okolju, saj npr. asfaltne baze pozimi ne obratujejo," je pojasnil Peter Kosi, direktor gradbenega podjetja Granit, ki skupaj z Begradom izvaja dela.

"Posebnih težav pri izgradnji doslej ni bilo"

Začetek gradnje predora se je posledično zamaknil za šest mesecev in v tem trenutku so šele začeli s podzemnim vrtanjem. Vsa ostala dela potekajo skladno z zastavljenim časovnim načrtom. "Posebnih težav pri izgradnji doslej ni bilo. Vse, s katerimi smo se srečali, so za tovrstne objekte normalne," je še povedal Kosi.

Gradnja fakultetne stavbe na desnem bregu Drave nedaleč od Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor se je pričela junija lani, čeprav bi se po prvih načrtih morala pričeti dve leti in pol prej. Najprej se je zapletlo pri pripravi dokumentacije, nato pa še pri izbiri gradbenega podjetja za ta večmilijonski posel. Po več kot letu dni prerekanj ter menjavi vodstva univerze so 8. junija 2011 le podpisali pogodbo z gradbenima podjetjema Begrad in Granit in gradnja se je začela.

Tudi na mariborski univerzi potrjujejo, da izgradnja stavbe medicinske fakultete poteka po načrtih. Zato se nadejajo, da bodo študij v novi zgradbi pričeli izvajati v študijskem letu 2013/2014.

Rešitev trenutne prostorske stiske naj ne bi vplivala na število vpisnih mest. "Število vpisnih mest je iz leta v leto različno in skladno s potrebami se predvideva povečanje vpisa, nova stavba pa ni izključni razlog," so za STA pojasnili na rektoratu.

Fakulteta je vpisala prve študente leta 2006. Trenutno deluje v zgradbi rektorata univerze in simulacijskih centrih v UKC Maribor.

Obveznosti poravnane z minialnimi zamudami

Tekoča naj bi bila tudi plačila za opravljena dela in vrednost projekta se od začetka gradnje ni spreminjala. "Država oziroma preko nje Univerza v Mariboru je doslej do izvajalcev z minimalnimi zamudami poravnala vse izstavljene račune. Doslej smo izvajalci znotraj pogodbenih meja, torej znotraj 29,9 milijona evrov bruto," je zatrdil Kosi.