Nekaj uspešnih podjetij v tuji lasti smo povprašali, kako so z vlaganji v zadnjem obdobju izboljševala svoj poslovni uspeh in kakšne imajo načrte v prihodnje. Zanimalo nas je, kakšen odnos imajo podjetja do okolja, v katerem poslujejo, in kako opažajo svoj prispevek k ožji in širši okolici, tudi prek vlaganj v smislu poslovnega napredka in izboljšanja lastnega položaja v poslovnem svetu.

Hella Saturnusgeneralni direktor Christof Droste:

"V podjetju smo v zadnjem letu veliko investirali. Za nove razvojne projekte, posodobitev proizvodnih tehnologij in optimizacijo procesov ter povečanje razvojnih kapacitet smo lani namenili okoli 20 milijonov evrov. Eno večjih investicij je pomenila nova linija za notranje lakiranje plastičnih leč.

V tekočem poslovnem letu, ki traja do konca maja 2013, nameravamo znova investirati okoli 20 milijonov evrov. V naslednjih štirih poslovnih letih pa obstaja nadalnji potencial za investiranje še dodatnih 40 milijonov evrov. Ambiciozni načrti vodijo v rast podjetja s ciljem podvojitve prihodkov do konca desetletja (2020).

Veliko je odvisno od napovedanih reform za oživitev gospodarstva ter spodbud za privabljanje tujih investitorjev. Le tako bomo namreč lahko nadaljevali vlaganja v razvojne projekte, procese, kapacitete, ki močno pripomorejo k ohranjanju in ustvarjanju novih delovnih mest."

Simobil direktorica sektorja poslovnega poročanja Andreja Štirn:

"Ravno v času krize je treba poslovati trajnostno in vzdržno. Simobil tako že vse od začetka krize v letu 2008 zmanjšuje stroške, v povprečju med pet in deset odstotki vsako leto. Sočasno spremlja razvoj in pazi, da ob zaposlovanju ne pada dodana vrednost na zaposlenega in da se vlaganja hitro obrnejo in izkažejo v višjih prihodkih. Vse naložbe Simobila so zato skrbno načrtovane in premišljene. Za vsako od njih pa stoji natančen izračun, kako, kdaj in na kakšen način bo povrnjena.

V drugem največjem mobilnem operaterju v Sloveniji smo lani v nadaljnji razvoj mobilnega omrežja vložili približno 20 milijonov evrov. Danes imamo posledično največje in najhitrejše 3G-omrežje v Sloveniji. Za nameček vstopamo tudi na področje fiksne telefonije in fiksnega interneta.

Tudi v prihodnosti se obseg vlaganj ne bo zmanjšal. Letos in prihodnje leto bomo ohranili približno enako raven investicij. Kot posledico pričakujemo povečanje števila zaposlenih in pogodbeno zaposlenih, ki se je lani povečalo za več kot 40, od tega več kot polovico za nova področja."

Ydria Motors generalni direktor Jošt Rupnik:

"S pomočjo agencije, ki skrbi za tuja vlaganja (Japti), se je matična družba ebm-papst iz Nemčije lažje odločala za investiranje svojega dobička iz preteklih let. V postavitev proizvodnje na novi lokaciji v Podskrajniku pri Cerknici, s katero se je odprlo več sto novih delovnih mest, je matica do leta 2011 vložila okoli osem milijonov evrov, preostanek pa je Ydria Motors zagotovila s posojili pri bankah. Zaradi narave proizvodnje se je povečal delež zaposlenih žensk v občini.

V okviru razpisov smo doslej pridobili več kot 1,5 milijona evrov sredstev za vlaganja, kar v grobem pomeni slabih pet odstotkov sredstev, ki smo jih v tem času namenili za investicije. S postavitvijo proizvodnje in novimi produkti smo poleg odpiranja delovnih mest v družbi Ydria Motors posredno vplivali na odpiranje vsaj še enkrat toliko delovnih mest pri naših dobaviteljih repromateriala, orodij, opreme in storitev, a ne le za našo družbo, temveč tudi za nemško lastnico. Če ovrednotimo te vplive, jih je skoraj za 30 milijonov evrov na leto. S tem pa se vlaganja Ydrie ne končujejo. V tem in prihodnjem letu bodo vlaganja v 'normalnem' obsegu, kar pomeni, da ne načrtujemo večjih investicij, temveč le obnovo strojnega parka, zamenjavo orodij in realizacijo novih projektov. Kljub vsemu pomeni to več kot 2 milijona evrov."

Lek Nevenka Glamočak korporativno komuniciranje družbe:

"Novartis je v nasprotju s splošnim prepričanjem po prevzemu nadaljeval intenzivna vlaganja v Sloveniji, ki so od prevzema leta 2004 do danes presegla 1,1 milijarde evrov. Namenjena so bila razvoju, kjer se število projektov nenehno povečuje (prav tako njihova zahtevnost), in širitvi ter posodabljanju proizvodnih zmogljivosti, ki smo jih več kot podvojili.

Med ključne investicije minulih desetih let štejemo novi kontrolni center v Ljubljani, novi razvojni center biofarmacevtike v Mengšu, dva nova proizvodna obrata biofarmacevtike v Mengšu, nov pakirni center v Lendavi, novo visokoregalno skladišče v Ljubljani, izboljšave proizvodnih kapacitet na Prevaljah, nove laboratorije na več lokacijah po Sloveniji, razširitve in izboljšave proizvodnih obratov po Sloveniji, novosti in izboljšave na področju okoljsko odgovornega poslovanja in ne nazadnje novi vrtec v Ljubljani.

Naložbe nadaljujemo tudi letos in bomo tako oktobra odprli nove laboratorije v biofarmacevtiki v Mengšu ter začeli graditi nov, že drugi kontrolni center v Ljubljani, saj prvi, zgrajen leta 2008, ne zadošča več za vse projekte, ki jih vodimo v Ljubljani za ves Sandoz."

Yaskawa Slovenija in Yaskawa Ristro, direktor Hubert Kosler:

"Kot del japonske korporacije Yaskawa Electric imamo s tujimi naložbami pozitivne izkušnje. Lani je naš lastnik Yaskawa Europe sprejel odločitev o širitvi lokacije v Ribnici s ciljem postavitve robotskega centra za inženiring in proizvodnjo, predvsem za lastne potrebe. Investicijo v višini dveh milijonov evrov, ki je v zaključni fazi, smo začeli lani. Pri tej investiciji je sodelovala tudi država, in sicer v 30-odstotnem obsegu, Yaskawa Electric je pri tem nase prevzela 70 odstotkov investicije. Ta je namenjena predvsem nakupu najsodobnejše tehnološke opreme, programskih licenc in zmogljive računalniške opreme. In vse to nam omogoča, da lahko že danes evropskemu trgu na področju industrijske robotike ponujamo vrhunske rešitve po sistemu na ključ.

Glede na prihodnje načrte predvidevamo, da bomo v prihodnjem letu vlagali v dodatne prostorske zmogljivosti in dodatno zaposlovanje tako v proizvodnjo kot tudi na področju inženiringa. Poleg zaposlovanja vidimo naš prispevek h krepitvi poslovnega okolja v Ribnici in širše tudi v vzpostavitvi dobaviteljske mreže. V Sloveniji imamo namreč okoli 60 večjih dobaviteljev."