Recenzijo NIP 5 je opravila mednarodna revizijska hiša KPMG, so pojasnili v Tešu in spomnili, da ga je v ponedeljek obravnaval in potrdil nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), že prejšnji teden pa nadzorniki Teša.

Zakon o državnem poroštvu za 440 milijonov evrov posojila pri Evropske investicijski banki (EIB) za gradnjo projekta Teša 6, ki ga je DZ sprejel julija, omogoča državno poroštvo za najetje posojila, a vsebuje pogoje, ki jih mora Teš pred tem izpolniti.

Med pogoji je bila med drugim priprava recenziranega NIP 5, pa tudi zagotovilo, da se cena projekta ne sme zvišati s sedanjih 1,3 milijarde evrov. Kot so zagotovili v Tešu, se cena ne bo zvišala, kar izhaja tudi iz NIP 5.

Teš ter v imenu države ministra, pristojna za energetiko in finance, morajo podpisati tudi pogodbo, s katero bodo določili okvire izvedbe projekta skladno s pogoji vlade - glede investicijske cene projekta, sklenitvijo pogodbe s Premogovnikom Velenje za lignit po najvišji ceni 2,25 evra za gigajoul, rokom dokončanja projekta, donosnosti projekta in omejitvijo izpustov CO2.

Na podpis poroštva upajo čim prej

Po pojasnilih Teša omenjene pogodbe sicer še niso podpisali, je pa vlada minuli teden sprejela pobudo za pogajanja in sklenitev pogodbe med državo in EIB o poroštvu za Teš 6.

V Tešu upajo, da bo pogodba o poroštvu podpisana čim prej. Takoj za tem, ko bo pogodba ratificirana in bodo izpolnjeni preostali formalni pogoji z banko EIB bodo namreč lahko v Tešu začeli črpati 440 milijonov evrov vredno posojilo.

Teš bi sicer po prvotnem načrtu že moral črpati posojilo, zaradi zamika pa že občutijo posledice. "Posledice se čutijo predvsem s stroškovnega in likvidnostnega vidika," so poudarili v Tešu in dodali, da je bilo treba zaradi zamika priskrbeti nadomestna začasna finančna sredstva, dobaviteljem je bilo treba prestaviti plačilne roke ...

Alstom, ki bo Tešu dobavil glavno tehnološko opremo, medtem dela gradbišču Teša 6 opravlja nemoteno po terminskem načrtu. Na glavnem tehnološkem objektu se zaključujejo dela na strojnici in na turbinski mizi. Konec meseca se bo začela montaža jeklene konstrukcije na strojnici in zatem še krovsko-kleparska dela, so še pojasnili v Tešu.