Vsako leto v evropskem tednu mobilnosti sodeluje več mest iz najrazličnejših držav Evrope. V preteklem letu je tako sodelovalo kar 2268 evropskih mest, največ iz Španije (764) in Avstrije (466). Iz Slovenije je bilo vključenih 31 mest, od glavnega mesta pa vse do najmanjših krajev, kot so npr. Vransko, Apače, Gorje in Makole.

V okviru tedna je bilo lani uvedenih 6821 trajnih ukrepov, ki so bili v glavnem osredotočeni na infrastrukturo za kolesarjenje in hojo, umirjanje prometa, izboljšanje prometne dostopnosti in osveščanje o trajnostnih potovalnih navadah.

Namen akcije je spodbuditi uprave evropskih mest, naj spodbujajo in uvedejo trajnostne ukrepe na področju prometa in naj povabijo prebivalce, da preizkusijo načine prevoza, ki pomenijo alternativo vožnji z osebnim avtom.

Mobilnost skozi vse leto

V društvu Focus opozarjajo da bi trajnostno mobilnost morali imeti v mislih skozi vse leto, saj s trajnostnimi načini potovanj povečamo kakovost bivanja. Pogosto nas cene goriva prisilijo k trajnostnemu načinu premikanja, pravijo. Gorivo pa ni edini strošek avtomobila, zato so pripravili poseben kalkulator, s pomočjo katerega si lahko izračunamo dejanske stroške.

Hkrati se zavedajo, da smo prisiljeni na potovanje z avtomobilom, saj je v Sloveniji zelo slabo poskrbljeno za javni potniški promet, zato veliko pozornosti posvečajo prav temu.

"Dejstvo je, da je promet postal eden ključnih okoljskih in posledično zdravstvenih ter vse bolj tudi ekonomskih in socialnih problemov," menijo v društvu..