Pri ponudbi "poceni plina", ki ga je napovedala včeraj, bi lahko imela družba, ki jo vodi Robert Golob, precej manevrskega prostora. Po podatkih Agencije za energijo namreč slovenska gospodinjstva za plin v povprečju plačujejo več od gospodinjstev v večini držav EU. Za 1000 standardnih kubičnih metrov plina so tako lani v povprečju plačevala skoraj 700 evrov. Več od tega so plačevala le gospodinjstva na Švedskem, Nizozemskem in v Italiji, pri čemer je bilo razmerje med ceno plina in povprečnimi letnimi prejemki gospodinjskega odjemalca lani slabše le na Madžarskem, Poljskem in na Slovaškem. Da se je Slovenija po lanskih podražitvah uvrstila med države z najvišjimi cenami plina za gospodinjske odjemalce, je v poročilu potrdila tudi agencija.

Na maloprodajnem trgu plina je imel najvišji tržni delež (62 odstotkov) še vedno Geoplin, ki pa se je opazno zmanjšal. Temu sledijo Petrol, ki skupaj s Petrol Energetiko obvladuje dobrih osem odstotkov trga, Energetika Ljubljana (7,82 odstotka), Adriaplin (7,27) in Plinarna Maribor (5,61). Pri tem velja opozoriti, da je Petrol pomemben lastnik dveh svojih konkurentov: v lasti ima približno tretjino Geoplina, ki je lani v Slovenijo uvozil 830 od skupaj 905 standardnih kubičnih metrov zemeljskega plina, in polovico Gen-I. Ta naj bi plin uvažala iz Italije in Avstrije, kjer naj bi ga kupovala na terminskih ("spot") trgih.

Precej "vroče" bo v prihodnjem letu dni tudi na trgu industrijskih odjemalcev. Čeprav naj bi precej večjih odjemalcev za letos bolj ali manj že "zaprlo" pogodbe, novi igralci, med drugim tudi Eon in Elektro Ljubljana, v prihodnjih mesecih napovedujejo več ofenziv. Tudi pri industriji je prostora pri ceni na trgu očitno še dovolj. Samo na medletni ravni se je namreč povprečna cena plina za industrijske odjemalce v prvem polletju po podatkih Sursa in Agencije za energijo zvišala za 30 odstotkov. Pri tem naj bi bilo za kupce ključno, ali in kako bi jim svoje stranke uspelo prepričati v zanesljivost dobave. Ta je - z vnaprejšnjo zagotovitvijo vira - pomembna zaradi razlike v sami naravi plina in električne energije kot energentov.