Na forum v Tarnowu na jugovzhodu Poljske so udeleženci razpravljali o gospodarskem razvoju evropskega prostora v zadnjih dveh desetletjih in začrtali cilje privatizacijske politike v prihodnjem obdobju. Rakovec je udeležencem med drugim predstavil položaj skupine Triglav v regiji in formulo za poslovanje v teh neugodnih gospodarskih razmerah, so sporočili iz Zavarovalnice Triglav.

Medtem pa je poljska klirinško depotna družba KDPW zapisala tudi, da je Rakovec spregovoril o načrtih zavarovalnice za vstop na varšavsko borzo. "Lani smo načrtovali vstop na borzo v Varšavi, a je naše načrte preprečila vlada oz. Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS," je Rakovčeve besede povzela KDPW.

To, da bo Zavarovalnica Triglav poskušala dodatni kapital pridobiti na še eni borzi, verjetno v vzhodni Evropi, je Rakovec aprila lani napovedal na gospodarskem forumu v hrvaškem Dubrovniku.

Zavarovalnica Triglav je v večinski lasti države. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ima v njej 34,47-odstotni delež, Slovenska odškodninska družba pa 28,07.

Na borzi v Varšavi sicer kotirajo delnice novomeškega farmacevta Krke in druge največje banke v Sloveniji, Nove kreditne banke Maribor.