Na uradu vlade za komuniciranje (Ukom) so zbrali tudi nekatere druge podatke, iz katerih so razvidni prihranki pri delovanju ožje državne uprave.

Iz podatkov ministrstev izhaja, da je masa plač za zaposlene v ministrstvih, izplačana v letošnjem juliju, glede na julij 2011 manjša za 3,85 milijona evrov, kar na letni ravni pomeni prihranek v višini 46,2 milijona evrov. Zmanjšalo se je tudi število avtorskih in podjemnih pogodb.

Če je bilo teh še julija lani skupaj 1161 in je skupni mesečni strošek na osnovi teh pogodb znašal 368.000 evrov, pa jih je bilo julija letos 783, mesečno izplačilo pa je znašalo 218.000 evrov. V primerjavi med julijem lani in julijem letos je tako zmanjšanje stroškov iz avtorskih in podjemnih pogodb na mesečni ravni znašalo okrog 150.000 evrov, kar na letni ravni pomeni ocenjeni prihranek v višini 1,8 milijona evrov, navajajo v sporočilu za javnost.

Tudi primerjava podatkov o stroških za službena potovanja v vladnih institucijah v prvi polovici letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem lani kaže po navedbah Ukoma bistvene prihranke, saj je bilo letos porabljenih za 2,7 milijona evrov manj kot lani. Za 175.000 evrov pa je bil v prvi polovici leta v primerjavi z enakim obdobjem lani manjši tudi strošek za mobilno telefonijo.