Smole: Obžalujemo ohranitev odmora za malico in dodatek na delovno dobo

Generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije Jože Smole je spomnil, da delodajalska stran k reformi delovnopravne zakonodaje, ki bi omogočila večjo prožnost trga dela, poziva že pet let, dodal pa je, da tudi trenutni predlog reforme glede prožnosti ni skladen z njihovimi pričakovanji, zato jih v pogajanjih čaka veliko dela. Obžaloval je tudi, da se je ministrstvo premislilo glede nekaterih sprva napovedanih rešitev, torej posega v plačan odmor za malico in dodatek na delovno dobo.

Ob tem je Smole glede pokojninske reforme povedal, da so delodajalci zelo zadovoljni, ker je vlada dala jasen signal, da reforma ne bo privedla do dviga stroškov za delodajalce.

Semolič: Če bi posegli v malice in dodatek, ne bi sedli za mizo

Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in predsedujoči ESS Dušan Semolič je medtem poudaril, da je bila ohranitev plačanega odmora za malico in dodatka na delovno dobo pričakovana in da v primeru, da bi prišlo do posega v ti pravici, sploh ne bi sedli za pogajalsko mizo. Ob tem se je zavzel za to, da se okrepi trend zaposlovanja za nedoločen čas. Dodal je, da nasprotujejo začasnimi in občasnim delom oz. malemu delu.

V zvezi s pokojninsko reformo je kot največji premik izpostavil krepitev pomena delovne dobe. Po njegovih besedah jih čaka ogromno dela. Ob tem je pojasnil, da bo ta reforma uspešna le, če bodo mladi in starejši dobili delo, če bodo zagotovljena nova delovna mesta, če bo poskrbljeno za varnost pri delu.

Štrukelj: Izrazita povezava med izjavami Janeza Janše in in dviga pribitkov na obveznice

Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS) Branimir Štrukelj je omenil polemiko z ministrstvom, da naj bi bil obstoječi zakon o delovnih razmerjih eden od razlogov za padanje bonitetnih ocen Slovenije. Iz medijev tega po Štrukljevih besedah ni mogoče zaslediti, je pa izrazita povezava dviga pribitkov na desetletne obveznice, ko kaj reče predsednik vlade Janez Janša.

Glede pokojninske reforme so v KSJS opozorili, da se v novostih, ki jih prinaša pokojninski zakon glede na lani zavrnjenega na referendumu, teža sprememb prenaša na ženske, izrazito pa na izobražene ženske, ki ne bodo mogle uveljavljati bonitete za otroke. Težave pa jim povzroča tudi predlagana rešitev, po kateri se čas študija ne upošteva. Po Štrukljevih besedah želijo, da bi se te stvari v razpravi uravnotežile.

Lorber: Pogrešamo ureditev študentskega dela

Predsednik Slovenske zveze sindikatov Alternativa Zdenko Lorber je pojasnil, da bodo zakon o delovnih razmerjih ocenjevali z dveh vidikov - ali veča pojem pravne varnosti in ali prinaša povečanje števila pogodb za nedoločen čas. Prepričan je, da nov zakon o delovnih razmerjih nič ne pomeni, če ne bo zaživel v praksi.

Lorber je napovedal predloge glede rešitev, povezanih z malim delom. Po njegovih besedah znotraj reforme pogrešajo ureditev študentskega dela. V Alternativi so kritični do malega dela, ki vključuje tudi brezposelne. Ta skupina rabi zaposlitev in ne malega dela, ki bo le nova oblika, s katero bo mogoče zaobiti sklepanje pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas, so prepričani.

Glede pokojninske reforme so v Alternativi izpostavili dva problema, in sicer varstvo pričakovanih pravic in obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Posedi: Skeptični smo glede odprave segmentacije dela

Predsednik Konfederacije Pergam Janez Posedi je ocenil, da je možno vse tri zakone v zadovoljstvo tistih, ki delajo, pripeljati do konca. Po njegovih besedah so nekoliko skeptični do doseganja ciljev zakona o delovnih razmerjih, ki naj bi prinesel tudi odpravo dualizma in segmentacije na trgu dela.

Uvedba začasnega in občasnega dela pa pomeni še dodatno segmentacijo trga dela, je opozoril. Pri pokojninski zakonodaji gredo razmisleki v pravo smer, vzdržnost pokojninskega sistema pa je pri tem ključna, je ocenil Posedi.

Majcen: Umetnost bo uskladiti poti do istega cilja

Predsednik Konfederacije sindikatov 90 Peter Majcen je spomnil, da so podpisana izhodišča za socialni sporazum, kjer so si vlada, sindikati in delodajalci zastavili cilje, ki so zdaj skupni. "Verjetno različno vidimo poti do teh ciljev in prav tu bo umetnost v prihodnjih tednih, da pri sistemskih zakonih poiščemo pravo ali pa enotno pot," je dodal.

KSJS protestirala zaradi neustreznega ravnanja ministrstva za izobraževanje, znanost kulturo in šport

Socialni partnerji so danes obravnavali tudi predlog zakona o Slovenskem državnem holdingu. Štrukelj je ocenil, da bi bila najboljša rešitev, da tega holdinga sploh ne bi bilo. Lorber pa je predstavil predlog, da bi v nadzorni svet holdinga predstavniki sindikatov v ESS predlagali tretjino članov.

Po Lorberjevih besedah državnemu zboru ne odrekajo nadzorstvene funkcije v holdingu, ampak izkušnje preteklih let pri nadziranju bank kažejo, da politiki ne gre zgolj zaupati.

KSJS je na seji po Štrukljevih besedah protestirala zaradi neustreznega ravnanja ministrstva za izobraževanje, znanost kulturo in šport, ki je za razpravo o spremembah zakona o visokem šolstvu dalo samo dva dni. Minister Žiga Turk je prišel na sejo ESS pojasniti razloge, ki pa so bili po Štrukljevem mnenju neustrezni, saj v predlogu spreminjajo delovno obveznost visokošolskih učiteljev. Sindikati so pozvali k podaljšanju razprave, v KSJS pa tudi k umiku predloga zakona, ker je po njihovem mnenju neprimeren.