Andor je v četrtek ob zaključku prvega dela konference udeležencem dejal, da mora biti ustvarjanje delovnih mest "absolutna prioriteta" unije. Glede na šibko gospodarsko okrevanje bi namreč brezposelnost še lep čas lahko vztrajala na visoki ravni in se celo dvignila nad današnjo mejo 25 milijonov brezposelnih v EU.

Ustvarjanje delovnih mest pa ne more biti resnična prioriteta brez spremembe prevladujoče makroekonomske paradigme, je prepričan komisar. Po njegovih ocenah podedovani model gospodarske in denarne unije ni ustvaril čvrstih temeljev za gospodarsko blaginjo ali socialno kohezijo.

Zato je po njegovem mnenju zdaj čas, ko je gospodarski in denarni uniji treba "dati resnično zaposlitveno in socialno dimenzijo: Evropsko denarno unijo 2.0".

Socialni dialog, tako Andor, pa mora ostati temeljna koordinacijska metoda. Sodelovanje med komisijo, članicami, socialnimi partnerji ter javnimi in zasebnimi interesnimi skupinami je namreč za ustvarjanje novih delovnih mest neizogibno.

Gostitelj je v nagovoru izpostavil tudi problem segmentacije trga dela, do katere prihaja predvsem na osnovi starosti in spola. Za dinamičen trg dela je po njegovih besedah res treba zmanjšati preostale pravne ovire za zaposlovanje teh skupin, kar pa ne pomeni, da se pri tem ne upošteva razlik pri priložnostih na trgu in potrebah različnih skupin.

Ob tem se je Andor dotaknil tudi problematike zaposlovanja mladih in izpostavil, da je brezposelnost pri tej skupini "zaskrbljujoča in popolnoma nesprejemljiva", zato mora na tem področju politika zaposlovanja dosegati boljše izide.

Dvodnevna konferenca o zaposlovanju je odziv na trenutni dvig brezposelnosti na ravni EU. Danes bo pozornost udeležencev usmerjena na delovna mesta, pri katerih bo v prihodnosti največ zaposlitvenih priložnosti. Gre za zeleno ekonomijo, informacijske in komunikacijske tehnologije ter zdravstvene storitve.

V četrtek so udeleženci med drugim govorili o soočanju z brezposelnostjo v Grčiji, Portugalski in na Irskem, socialnem podjetništvu, ovirah pri zaposlovanju žensk, problematiki mladih, aktivnem staranju in dimenziji trga dela. Konference se udeležuje okoli 400 visokih gostov, strokovnjakov in predstavnikov članic unije, tudi Slovenije, sindikatov in evropskih institucij.