Vprašanje izplačevanja napredovanj srednjim medicinskim sestram, ki na enotah intenzivnih terapij III Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana opravljajo dela diplomiranih sester, je bil tudi vzrok za julijsko stavko teh sester. Ker si vprašanje priznanja napredovanj sindikati in vodstvo UKC interpretirajo vsak po svoje, so na pomoč poklicali upravni inšpektorat.

Ta je odločil, da napredovanj, ki so jih dosegle uslužbenke na delovnem mestu srednjih medicinskih sester pred prevedbo v nov plačni sistem, ni mogoče prenašati na delovno mesto diplomiranih medicinskih sester, pač pa se ta napredovanja lahko upoštevajo za delo srednjih medicinskih sester, je danes pojasnil Bizjak.

Te medicinske sestre imajo namreč sklenjene pogodbe o zaposlitvi, po katerim 80 odstotkov plače prejemajo za diplomirano medicinsko sestro, 20 odstotkov pa za srednjo medicinsko sestro. Takšno izobrazbo sicer tudi imajo.

Po Bizjakovih besedah bo moral tako UKC napraviti izračun, kakšna je razlika med pravilno obračunano plačo in plačo v tistem delu, kjer so bila napredovanja obračunana nepravilno. Z uslužbenkami, ki so jim napačno izplačevali napredovanja, pa se bodo po njegovih besedah morali dogovoriti za vračilo tega denarja.

Generalni direktor UKC Ljubljana Simon Vrhunec mora tako po odločbi inšpektorata odpraviti nepravilnosti do 30. novembra letos ter v tem roku predložiti listinska dokazila o odpravljenih nepravilnostih.

Sicer pa je inšpektorat pri nadzoru ugotovil tudi nepravilnosti pri sklepanju pogodb o zaposlitvi za delovna mesta, za katera zaposleni ne izpolnjujejo pogojev glede zahtevane izobrazbe. Presojo o morebitni kršitvi zakona o delovnih razmerjih bo opravil Inšpektorat RS za delo, so sporočili iz inšpektorata.