Kot so danes sporočili z zavoda, je glavni cilj teh srečanj spodbuditi sodelovanje brezposelnih in delodajalcev v programih aktivne politike zaposlovanja in v drugih projektih ter aktivnostih zavoda ter tako vzpostaviti še tesnejše sodelovanje z delodajalci kot najpomembnejšim partnerjem zavoda na trgu dela. Srečanj, ki bodo brezplačna, bo skupno 22, zadnje se bo odvilo 10. oktobra v Rušah.

Zavod je poleti objavil več javnih povabil, ki delodajalcem omogočajo nepovratna sredstva za usposabljanje in zaposlitev brezposelnih. To so Prvi izziv, Zaposli.me 2012, Zaposlovanje prejemnikov denarne socialne pomoči in Usposabljanje na delovnem mestu, delodajalcem pa so na voljo tudi nekatere druge spodbude.

Zavod bo delodajalce seznanil tudi z aktualnimi razmerami na regionalnih trgih dela ter s primeri dobrih praks usposabljanja brezposelnih za potrebe delodajalcev. Zavod je lani uvedel register zunanjih izvajalcev programov usposabljanja, ki omogoča hitrejše odzivanje na potrebe trga dela in boljše prilaganje povpraševanju delodajalcev, pravijo na zavodu.

V program na strokovnih srečanjih z delodajalci pa je zavod tokrat vključil tudi projekt Povežimo znanje - Dobre prakse prenosa znanja med generacijami na področju dela, ki je ena od akcij partnerstva med vlado, Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom pri komuniciranju evropskih vsebin, izvaja pa ga Ekonomski institut Maribor. Staranje prebivalstva in brezposelnost mladih sta namreč danes ena izmed temeljnih družbenih izzivov, pravijo na zavodu, zato bodo delodajalcem v tem okviru predstavili koncepte in dobre prakse prenosa znanja med generacijami na področju dela.