Nekaj več kot 400 zaposlenih v CPL, razen tistih, ki so na nujnih vzdrževalnih delih, je danes dopoldne izvedlo stavko na sedežu podjetja v Ljubljani. Stavko nadaljujejo na svojih delovnih mestih, torej na sedežu podjetja in tudi po drugih enotah družbe, je pojasnil Skvarča.

Stavko bodo v petek nadaljevali, saj niso dobili nobenih zagotovil, da jim bo vodstvo kljub obljubi izplačalo julijske plače in ostale obveznosti. Prav tako vodstvo družbe ni predložilo nikakršne dokumentacije ali predstavilo vizije poslovanja podjetja v prihodnje, kar je bila ena od stavkovnih zahtev. Z direktorjem, ki je danes na službeni poti, naj bi se stavkovni odbor sestal v petek popoldne, je še povedal Skvarča. "Takrat bomo videli, kako in kaj," je dodal.

Stavka se bo po enotah družbe nadaljevala tudi v prihodnjih dneh, ko bodo stavkajoči opravljali zgolj nujna dela, ki so jih po zakonu dolžni opravljati tudi v času stavke v okviru koncesije za vzdrževanje državnih cest. Stavkajoči se bodo na sedežu podjetja vnovič zbrali v torek.

"Pričakujemo, da bodo vodstvo in lastniki takrat našli čas in pogum, da bodo stopili pred stavkajoče in pojasnili vse okoliščine razmer, v katerih se je znašlo podjetje," je v sporočilu za javnost zapisal Skvarča. Delavci od vodstva in lastnikov pričakujejo, da "bodo prevzeli svoj del odgovornosti za nastali položaj, ter da bodo razkrili ozadja poslov in prenosov lastništva, ki so družbo pripeljali v težave in za katere je tudi vodstvo že zatrjevalo, da imajo kriminalno ozadje".

Stavkajoči prav tako pričakujejo odziv vlade, še posebej pristojnega ministra. "Prepričani smo, da ob težavah podjetja, ki skupaj s podjetjem Komunalno podjetje Ljubljana, ki je v lasti CPL, zaposluje 800 delavcev, ne bi smela biti ravnodušna niti vlada, niti lokalna skupnost, še najmanj pa lastniki, od katerih se pričakuje odgovorno ravnanje s premoženjem, od katerega je odvisno tolikšno število delovnih mest," še piše v sporočilu za javnost.

Delavci CPL so stavko prelagali že od 9. avgusta, saj jim je vodstvo vsakič znova zagotovilo, da bo poravnalo julijske plače in ostale obveznosti do delavcev. Zaposlene v družbi, med katerimi so nekateri dobili obvestila, da so zaradi pomanjkanja dela do nadaljnjega na čakanju, skrbi tudi usoda podjetja in kakšne načrte ima z družbo večinski lastnik CPL Ranko Mimović.