Ljubljanski dijaki in študenti morajo tako na LPP prinesti pravilno izpolnjene in s strani vzgojno-izobraževalnega programa potrjene vloge za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice. Nakup subvencionirane vozovnice za LPP za ljubljanske dijake in študente znaša 20 evrov. Dijaki in študenti, ki niso iz Ljubljane, vendar se v Ljubljani šolajo in potrebujejo tudi vozovnico za LPP, pa si morajo najprej urediti vozovnice za medkrajevni potniški promet, kjer oddajo vlogo za pridobitev subvencionirane mesečne vozovnice, potem pa se skupaj s fotokopijo vloge za subvencionirano mesečno vozovnico in potrdilom o izdani vozovnic za medkrajevni promet oglasijo še na LPP, kjer jim bodo brezplačno izdali mesečno vozovnico za LPP. Študenti in dijaki, ki se bodo odločili za nakup mesečne vozovnice za 10 voženj v medkrajevnem prometu, bodo zanjo plačali 15 evrov.

Osnovnošolci, ki že imajo imensko urbano, jo lahko podaljšajo na urbanomatih ali drugih prodajnih mestih LPP, tisti, ki jo pridobivajo prvič, pa za njeno izdajo potrebujejo le oseben dokument.

Prvi nakup subvencioniranih vozovnic za mestni potniški promet lahko upravičenci uredijo samo na Potniški blagajni LPP in na Avtobusni postaji Ljubljana ter do oktobra tudi na Tehničnih pregledih in homologacijah LPP.