Spomnimo, da je morala koprska mestna občina po izgubljeni tožbi od Kompasa MTS kupiti gostinsko-turistična objekta v Lazaretu in zato celo sprejeti rebalans v višini 3,3 milijona evrov. Občina je namreč septembra 2008 uveljavila svojo predkupno pravico, a nato ni pravočasno plačala kupnine in je tudi sicer oklevala z nakupom, dokler ni višje sodišče decembra 2011 izdalo pravnomočne sodbe, nato pa še izvršbe, da mora za objekta plačati prvotno določeno ceno v višini 2,58 milijona evrov skupaj z obrestmi. Zdaj ju prodaja po izklicni ceni 1,5 milijona evrov.

Zgraditi naj bi želeli nočni lokal

Dobro obveščeni viri pravijo, da se je ob Kompasovi napovedi, da bo objekta prodal, sicer pojavil resen kupec, ki je želel nadaljevati z gostinsko dejavnostjo, a naj to določenim krogom blizu koprskega župana Borisa Popoviča ne bi bilo po godu. S kompleksom naj bi imeli drugačne namene, po nekaterih informacijah naj bi želeli po vzoru Škofij tam urediti nočni lokal z igralnico. Da je bil nakup nekoliko nenavaden, kaže tudi dejstvo, da koprska mestna občina ne v načrtu razvojnih programov ne v načrtih razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine tega nakupa ni predvidela, kar pomeni, da je bilo uveljavljanje predkupne pravice izvršeno mimo aktov, ki jih sicer potrjuje mestni svet, opozarjajo v Ankaranu.

Strmčnik je ogorčen nad ravnanjem koprske občine. Ne le da enostransko razpolagajo s skupnim premoženjem, saj občine v nastajanju niso zaprosili za soglasje, ampak so javno premoženje tudi oškodovali: "Od septembra 2008 je objekt, v katerem je bila prej ugledna restavracija, povsem propadel. Zdaj se ob očitkih o prenizki izklicni ceni sklicujejo na sodno cenitev, vendar so za to sami krivi. Očitno so ga nevestno in negospodarno upravljali." Storjenih je bilo ogromno napak in ogromno škode, še opozarja predsednik krajevne skupnosti Ankaran.

Tožilstvo ni reagiralo

Da bi preprečili nadaljnjo škodo, so zoper Popoviča še pred dražbo vložili ovadbo in tožilstvu predlagali začasno zavarovanje premoženja, a tožilstvo, ki bi sporna predmeta prodaje lahko umaknilo, za zdaj ni reagiralo. Strmčnik pravi, da bodo budno spremljali nadaljnje poteze koprske občine in kakršne koli prenose lastništva izpodbijali. "Dosledno bomo delovali v smeri ohranjanja naravnih danosti in preprečevanja plenjenja javnega premoženja," je še odločen sogovornik.

Za komentar smo se obrnili tudi na Mestno občino Koper, a se niso odzvali.