Nezgode med otroki in mladino niso nič neobičajnega, zlasti pri otrocih, ki se aktivno ukvarjajo s športom in s tem povečujejo tveganje, in če smo kot otroci ob poškodbah najprej pomislili na to, da nam takrat ni treba v šolo, je za starše zadeva precej drugačna. Že nekajdnevna odsotnost z dela predstavlja finančno breme, če pa se slučajno otrok resneje poškoduje in potrebuje daljšo oskrbo, je to že precejšnje finančno breme. Tu nam na pomoč priskoči nezgodno zavarovanje, katerega namen je ublažitev finančnih posledic, ki jih prinesejo nezgode.

Ostaja pa vprašanje, za katero izmed nepreglednega števila ponudb se pravzaprav odločiti. Ta odločitev je seveda povezana z navadami otroka, ki vplivajo na dejavnike tveganja. Prav zato pri Zavarovalnici Triglav ponujajo različne kombinacije za posamezne nevarnosti, kjer se starši odločijo za najprimernejšo kombinacijo zavarovalnih vsot in premije.

Ob začetku letošnjega leta so pri Zavarovalnici Triglav pripravili nezgodna zavarovanja za osnovnošolce, dijake in študente, pri katerih se višina premije in vsot, ki krijejo rizike, razlikuje glede na posamezno skupino. Hkrati so pripravili tudi akcijsko ponudbo, pri kateri zavarovanje traja od dne, ko je vplačana premija, do prvega šolskega dne naslednje leto oziroma še mesec dni dlje, če v tem času ni sklenjeno nobeno novo zavarovanje.

Jamstvo sicer za predšolske in osnovnošolske otroke nima omejitev in krije tudi nezgode, ki se pripetijo zunaj šole. Delne omejitve jamstva so le za dijake in študente, ki so člani športnih klubov in imajo redne treninge ali tekmovanja. Ti morajo za polno izplačilo morebitne zavarovalnine ob poškodbi plačati višjo premijo. Zanje so pri Triglavu pripravili posebno kombinacijo, po kateri se lahko zavarujejo brez bojazni, da bi ob morebitni nezgodi ostali brez izplačila zavarovalnine.

Nezgodno zavarovanje, kot že rečeno, blaži finančne posledice, ki jih prinašajo nezgode. Dnevno nadomestilo je namenjeno času, ko morajo starši zaradi nege otroka ostati doma. Če pa je otrok v bolnišnici, staršu poleg dnevnega nadomestila izplačamo tudi nadomestilo za bolnišnični dan. V primeru trajne invalidnosti zaradi nezgode se izplača zavarovalna vsota v skladu z ugotovljeno stopnjo invalidnosti po tabeli invalidnosti, ki je sestavni del zavarovalnih pogojev.

Zlasti v primerih invalidnosti družinski proračun drastično utrpi. Potrebne so obnove stanovanja, dodatna oprema, zgodi se lahko tudi, da mora eden izmed staršev pustiti službo, da je lahko v pomoč otroku. Čeprav neradi pomislimo na to, da bi se našim otrokom pripetila tovrstna nezgoda, pa je vendarle ob primerjanju ponudb smiselno razmisliti tudi o višini kritja v najhujših možnih primerih. promocijsko besedilo