V Bohinju so z odobravanjem sprejeli novico o nakupu, ki pa za zdaj še ne pomeni konkretne izboljšave tamkajšnje hotelske ponudbe. Nesporno pa je prednost v tem, da bosta hotela ostala v domači lasti, na podlagi poslovnih odločitev in raziskav trga, ki jih namerava opraviti Jakopin, pa si lahko obetamo tudi vlaganja v boljšo ponudbo ob jezeru. Primer hotela Jezero dokazuje, da v Bohinju ne manjka pravih hotelirjev, nastajajo tudi manjši hoteli, Park v Bohinjski Bistrici pa trenutno predstavlja vrh tamkajšnje turistične ponudbe.

Če je nakup dveh hotelov, ki sta seveda potrebna temeljite prenove, kot tableta obolelemu turizmu ob Bohinjskem jezeru, žal hotelu Ski na Voglu očitno ni pomoči. Po naših podatkih so popolnoma uničene vse napeljave v objektu, ki sameva že nekaj let in se mu ne obeta nič dobrega. Podjetnik Pačnik ima poleg hotela Ski v lasti tudi kamp in hotel Zlatorog ter apartmajski hotel Bohinj v Ribčevem Lazu. Ali je prodaja obeh hotelov uvod v spremenjena lastniška razmerja v Bohinju, bo pokazal čas. Občina Bohinj je nekaj časa celo sama želela prevzeti vlogo lastnika in s posebnim podjetjem reševati propadajoče hotele, a je ostalo bolj pri željah.

Na to, da bo treba pri bohinjski turistični ponudbi nekaj spremeniti, opozarja tudi ogorčeno pismo obiskovalke bohinjskega kampa Zlatorog. Zmotili so jo smeti, umazana stranišča in aroganca zaposlenih. Na stanje v kampu smo opozarjali že pred sezono - že nekaj let ni vlaganj ali posodobitev, veliko je smeti na sami obali jezera. Za zgled bi jim lahko bil kamp Danica ob Savi pri Bohinjski Bistrici, ki z urejenim lastništvom in stalnim napredkom naravnost cveti.