Tretje odpiranje ponudb je potekalo danes, postopek izbiranja pa bo potekal kot pri prejšnjih odpiranjih. "Vloge se bodo skrbno pregledale, ponudnike, katerih vloge so pomanjkljive, bo sklad pozval k dopolnitvam," pravijo.

Ponudniki, katerih ponudbe stanovanj ustrezajo po strukturi in funkcionalnosti, skladno z zakonodajo in kriteriji javnega poziva, bodo pozvani k pogajanjem glede določitve končne cene.

Po prvih dveh odpiranjih ponudb sicer v izboru ostaja še 23 ponudnikov, ki so bili pozvani k pogajanjem glede končne cene.

Stanovanjski sklad je konec maja objavil javni poziv za nakup stanovanj. Poziv je veljal za nezasedene stanovanjske enote, skupine stanovanj in stanovanjske stavbe, ki ustrezajo določenim merilom. Sklad bi lahko za ta nakup stanovanj namenili do 40 milijonov evrov.