V državah EU in državah, ki so podpisale sporazum s Slovenijo, nam sicer kritje stroškov zdravljenja do neke mere omogoča brezplačna evropska kartica zdravstvenega zavarovanja. Vendar krije nujne stroške zdravljenja v tujini in je njena višina kritja priznana v skladu s povprečnimi cenami zdravstvenih storitev v Sloveniji. Hkrati pa ne krije stroškov prevoza v domovino in si zunaj držav EU oziroma tistih, ki nimajo podpisanega sporazuma s Slovenijo, z njo ne moremo prav dosti pomagati. Za vse tovrstne primere se moramo zanesti na komercialna zdravstvena zavarovanja. V Zavarovalnici Triglav tako ponujajo zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco. To lahko sklenete posamično, skupinsko ali družinsko za 3, 8, 16, 24 dni ali eno leto. Ponujajo osnovni in nadstandardni program, ki se razlikujeta po višini kritja. Osnovni namreč pokrije do 15.000 evrov stroškov, znotraj tega pa krije do 3600 evrov stroškov prevoza, medtem ko nadstandardni pokrije do 30.000 evrov stroškov zdravljenja, znotraj tega pa je kritje za prevoz do 7200 evrov. V primerih hujših bolezni ali nezgod v tujini zavarovalnica nujno zdravniško oskrbo pokrije takoj, ko bolnišnica partnerju sporoči stanje pacienta. Zavarovanec pa seveda lahko najprej sam poravna stroške in po vrnitvi domov uveljavlja njihovo povračilo. Preden se odločite za program in čas trajanja zdravstvenega zavarovanja, se je pametno pred odhodom v tujino pozanimati, kakšne so osnovne značilnosti države, v katero potujemo. Predvsem, kakšna je tamkajšnja ureditev glede zdravstvene pomoči in kje so najbližja konzularna predstavništva. Prav tako je treba razmisliti o tem, ali bomo na dopustu počeli kaj takega, kar bi povečalo tveganje za poškodbe. Tako morajo vrhunski športniki, tekmovalci in tisti, ki se ukvarjajo z ekstremnimi športi, plačati dvojni znesek osnovne premije. Na Zavarovalnico Triglav se lahko obrnete tudi po pomoč, ko se vam v tujini zgodi, da zbolite oziroma se poškodujete. V tujini vam bo na pomoč priskočil njihov asistenčni partner Almedo GmbH, ki zagotavlja 24-urno pomoč po telefonu. Najprej jim poveste svoje podatke, številko police, opišete nezgodo in poveste, kje ste. Asistenčna hiša bo vzpostavila stik z zdravnikom, ki vas oskrbuje, in na podlagi tega vam bodo svetovali, ali naj ostanete tam, ali pa vam bodo, če bodo ocenili, da vaša oskrba ni ustrezna, svetovali drugo bolnišnico ali celo organizirali prevoz domov. Na asistenčno hišo Almedo pa se lahko obrnete tudi, če se vam nezgoda pripeti na odročni lokaciji, kjer ne najdete zdravniške oskrbe, in vam bodo prav tako svetovali, kam po pomoč, oziroma organizirali prevoz v tujino. Čeprav se ljudje večinoma odločajo za posamično zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujino, pa na Triglavu priporočajo letno sklenitev družinskega zavarovanja, ki je za zavarovance najbolj ugodna in velja za vse člane, tudi če potujejo ločeno.

promocijsko besedilo