Poročilo ADP zajema le zasebne delodajalce, v petek pa bo objavljeno popolnejše poročilo ministrstva za delo, ki vsebuje tudi podatke o zaposlovanju v javnem sektorju.

Kljub temu pa poročilo ADP nakazuje, da se je rast zaposlovanja malce popravila po nekaj mesecih zastoja, čeprav pa se številke ADP in vladne redko ujemajo. Za junij je na primer ADP poročal o dvakrat več odprtih novih delovnih mesti kot ministrstvo za delo.

Analitiki pričakujejo, da bo julijska stopnja brezposelnosti ostala pri 8,2 odstotka, na novo pa naj bi bilo odprtih okrog 100.000 delovnih mest, kar je preslabo za znižanje stopnje brezposelnosti.

ADP poroča, da so proizvodne dejavnosti julija ustvarile 15.000 novih delovnih mest, od tega v gradbeništvu 5000, v tovarnah pa 6000. Storitvene dejavnosti pa so odprle 148.000 delovnih mest več, kot so jih ukinile. Največ so zaposlovala majhna podjetja, in sicer so julija odprla 73.000 novih delovnih mest. Največja podjetja z več kot 499 zaposlenimi pa le 23.000.