Ker so nevarnosti za naš dom najrazličnejše in odvisne tudi od lokacije in okolja, kjer domujemo, v Zavarovalnici Triglav ponujajo široko paleto zavarovanj za dom. Odločite se lahko med posamičnim ali paketnim zavarovanjem. V Triglavu ponujajo tri med seboj različne pakete, ki vključujejo kritja za različne situacije. Paketi A, B in C se medsebojno razlikujejo po številu zavarovanih nevarnosti in višini omejitve jamstva, hkrati pa se lahko vsakdo odloči tudi za dodatno razširitev zavarovalnega kritja.

Paketno zavarovanje Dom je tudi cenovno ugodnejše od sklenitve posamičnih zavarovanj, zavarovanci pa imajo vsa zavarovanja na eni polici. Hkrati pa pri Triglavu poleg paketnega popusta zavarovancem priznajo tudi popust za takojšnje plačilo premije. Ena najpomembnejših prednosti paketnega zavarovanja pa je možnost zavarovanja premoženja na novo vrednost. To pomeni, da v primeru poškodovanja ali celo uničenja zgradbe oziroma stanovanjskih premičnin zavarovalnica povrne znesek, ki je enak novi vrednosti zavarovanih predmetov. Zavarovalnica torej ne bo zmanjševala škode zaradi amortizacije. Pri tem so izjeme le stvari v pomožnih prostorih oziroma pomožnih gradbenih objektih, zavarovanje tatvine predmetov, pritrjenih na zgradbo, objestnih dejanj, indirektnega udara strele, mehanskega loma in strojeloma inštalacij, kjer je zavarovanje sklenjeno na dejansko vrednost.

Pri paketnem zavarovanju Dom načeloma ni potrebna določitev zavarovalne vsote, saj zagotavlja kritje do 350.000 evrov za zgradbo in 60.000 evrov za stanovanjsko opremo. Če vaša hiša presega te vrednosti, pa se lahko limiti kritja ustrezno povečajo. Paketno zavarovanje Dom vsebuje tudi nezgodno zavarovanje vseh oseb, ki živijo v istem gospodinjstvu, in zavarovanje splošne odgovornosti teh članov, tudi zato je paketno zavarovanje bolj smiselno od posamičnega.

Kadar vendarle pride do škode, pa ne smemo pozabiti, da je lastna varnost najpomembnejša. Zavarovalnica Triglav zavarovancem zato svetuje, naj v primeru škode najprej zavarujejo človeška življenja, nato preprečijo nadaljnjo škodo. Če je le mogoče, naredite tudi nekaj fotografij nastale škode, preverite zavarovalno kritje na vaših policah in prijavite škodo. Če so razmere varne, lahko začnete popravilo, toda poskrbite za to, da se do prihoda cenilca zavarovalnice ohranijo dokazila o nastali škodi. promocijsko besedilo