Zgradba, ki spominja na podobo letečega krožnika, je pred polnjenjem z različnimi vsebinami za dva dni - včeraj in še danes - z vodenimi ogledi odprla vrata širši javnosti.

KSEVT je zrastel na lokaciji nekdanjega lokalnega kulturnega doma, njegova arhitekturna zasnova pa izhaja iz načrta prve geostacionarne vesoljske postaje, bivalnega kolesa, ki ga je leta 1928 v svoji knjigi opisal Herman Potočnik Noordung. Njegova krožna tlorisna oblika napotuje tudi na Noordungovo razmišljanje o organizaciji prostora v univerzalnem kontekstu, obenem pa predstavlja kontrast siceršnji arhitekturi Vitanja, čeprav bo vasica zaradi odmaknjene lege objekta ohranila predhodno urbanistično identiteto.

Tako zunanjost kot notranjost stavbe definirata dva nizka valja, pri čemer spodnjega podpira prozorna površina vhodne zasteklitve. Prostorski odnos med dvema valjema in zastekljeni fasadni obroči ustvarjajo iluzijo lebdenja v breztežnosti ter rotiranje stavbe. Atraktivna pa je tudi krožna dvorana, ki sprejme 300 ljudi, in predstavlja prag razstavnega prostora. Ta se deli na temnejši in svetlejši del, most med njima pa ponuja klančina večjega valja.