Ker minula izkušnja z nejasno opredeljenim statusom usklajevanj oziroma pogajanj o holdingu za KSJS ni bila pozitivna, v konfederaciji želijo postopek, vsebino in frekvenco pogajanj opredeliti do 30. julija letos. Takrat naj bi bil predstavljen novi čistopis predloga zakona, ki bo dan v ponovno javno razpravo ter ko naj bi se vnovič začela usklajevanja.

Za usklajevanje zakona naj bi bila imenovana delovna skupina, katere naloge presegajo zgolj usklajevanje SDH in ki naj bi jo sestavljali strokovnjaki, ki bi jih v skupino imenovale parlamentarne stranke. Vzporedno s to skupino naj bi se z vlado ločeno usklajevali socialni partnerji. Ob tem je KSJS ministru za finance Janezu Šušteršiču postavila nekaj vprašanj, ki si jih lahko preberete v spodnjem okvirju.

V KSJS sicer ponavljajo, da se zavzemajo za ustanovitev posebne agencije, ki bi pod nadzorom Banke Slovenije upravljala s slabimi terjatvami slovenskih bank. Želijo si tudi čim bolj omejiti vpliv politike na upravljanje holdinga in krepitev vpliva deležnikov v njegovem nadzornem svetu. Zahtevajo, naj KAD v okviru holdinga ostane samostojni subjekt, Modra zavarovalnica pa naj ostane v  stoodstotni lasti Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja.