Dnevni red 17. izredne seje so poslanci razširili s točko imenovanja novega v.d. vodstva Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS (AUKN). Vlada je za vršilca dolžnosti predsednika in člana uprave predlagala Vitoslava Türka in Petra Ješovnika. O predlogu trenutno odloča mandatno-volilna komisija DZ, s to točko pa bodo poslanci popoldne nadaljevali sejo.

Na tokratni izredni seji so se poslanci najprej lotili sprememb zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, s katerim želi vlada zagotovili transparentnost razdeljevanja javnega denarja za šport. DS je sicer veto podal zaradi bojazni, da želi vlada z novelo podržaviti šport. To naj bi se med drugim kazalo tudi v tem, da bo uradni predlagatelj 14 od 16 članov sveta Fundacije za šport po novem strokovni svet za šport pri vladi, čeprav gre v veliki večini za predloge športnih zvez.

Proti so bili tudi opozicijski poslanci. Jožef Kavtičnik iz Pozitivne Slovenije (PS) je tako opozoril na politizacijo športa in koncentriranje moči na ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Poslanka Socialnih demokratov (SD) Majda Potrata pa je menila, da bo DZ s potrditvijo zakona ustanovil "slovenski športni državni holding". Koalicijske stranke so na drugi strani noveli napovedale vnovično podporo.

Nato so poslanci znova razpravljali še o spremembah zakona o kmetijskih zemljiščih, ki ukinja odškodnino za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč, ki imajo boniteto nižjo od 50, odškodnino za zemljišča z višjo boniteto pa znižuje. DS je veto izglasoval tudi z argumentom, da so odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč ključnega pomena za zaščito kmetijskih zemljišč pred pozidavo.

V Pozitivni Sloveniji so opozorili na dejstvo, da odškodnine niso namenjene preprečevanju gradenj, ampak zgolj njihovo usmerjanje na manj kakovostna kmetijska zemljišča. Dejan Židan iz SD pa je poudaril, da zakonu nasprotuje bolj ali manj celotna stroka, ne le kmetijska, ampak tudi prostorska in okoljska, in bolj ali manj tudi vse nevladne organizacije.

Tudi v tem primeru so koalicijske stranke napovedale, da bodo novelo vnovič podprle. Glasovanje bo sicer potekalo pet minut po tem, ko bodo poslanci zaključili predstavitev mnenj glede točke o v.d. vodstvu AUKN.