Po zakonu bo država ob izpolnjenih pogojih jamčila za 440 milijonov evrov vredno posojilo pri Evropski investicijski banki (EIB).

Pred sklenitvijo pogodbe o poroštvu bodo morali Teš ter v imenu države ministra, pristojna za energetiko in finance, podpisati pogodbo, s katero bodo določili okvire izvedbe projekta skladno s pogoji vlade - glede investicijske cene projekta, sklenitvijo pogodbe s Premogovnikom Velenje za lignit po najvišji ceni, rokom dokončanja projekta, donosnosti projekta in omejitvijo izpustov CO2.

Po sklepu odbora DZ za finance in monetarno politiko mora Teš do podpisa poroštvene pogodbe pripraviti recenziran noveliran investicijski program 5 (NIP 5), ki ga mora potrditi neodvisen in strokovno usposobljen recenzent. NIP 5 bodo morali pred podpisom poroštvene pogodbe potrditi nadzorniki Teša in Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), na osnovi NIP 5 pa se bo preverilo izpolnjevanje pogojev iz zakona o poroštvu.

V Teš so prejšnji teden izrazili pričakovanje, da bi lahko posojilo EIB, če bo zakon sprejet na tej seji, začeti črpati z 31. julijem. Danes pa so v Tešu za STA pojasnili, da bi lahko posojilo EIB začeli črpati nekje do tri mesece po sprejetju zakona o poroštvu.

Pojasnili so še, da je bilo za projekt Teš 6 doslej nakazanih 617,6 milijona evrov. Šesti blok se v celoti financira z lastnimi viri in posojili mednarodnih bank, poleg EIB še s posojilom Evropske banke za obnovo in razvoj. Z EIB je sklenjena posojilna pogodba v skupni višini 550 milijonov evrov z ročnostjo 25 let, z EBRD pa v višini 200 milijonov evrov z ročnostjo 15 let.

Glede projekta nadomestnega bloka v Tešu je že od njegovega začetka - skupščina Teša je razvojni načrt s šestim blokom potrdila leta 2004 - veliko polemik. Nasprotniki očitajo posledice na okolje in zdravje ter nepregledno financiranje, medtem ko zagovorniki v projektu vidijo razvoj in delovna mesta ter zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo.

Teš 6 naj bi letno proizvedel 3500 gigavatnih ur električne energije. Zaključek pogodbenega poskusnega obratovanja je predvideno novembra 2014, Teš 6 pa bo po načrtih obratoval 40 let.

V Šaleški dolini pozdravljajo sprejem zakona o poroštvu za Teš 6

V Šaleški dolini so pozdravili sprejem zakona o poroštvu za Teš 6. Direktor Termoelektrarne Šoštanj (Teš) Simon Tot je obljubil trdo delo, sicer pa verjame, da je časovnica izvedbe projekta izvedljiva. Teš 6 bo omogočil nadaljnji razvoj Šaleške doline, ki je tesno povezana z energetiko, pa je poudaril velenjski župan Bojan Kontič.

Sprejem zakona o poroštvu za Teš 6 pomeni korak proti črpanju sredstev za ta projekt, na katera Teš čaka že nekaj časa, je pojasnil Tot. Glede noveliranega investicijskega programa NIP 5 je dejal, da ga bodo naredili v najkrajšem možnem času in da pri tem ne vidi posebnih težav.

Tot ocenjuje, da je časovnica izvedbe NIP 5 izvedljiva, prav tako kot realno izvedljivo ocenjuje zahtevo vlade, da mora Teš 6 leta 2016 začeti z rednim obratovanjem. Ob tem je dodal je še, da bodo po današnjem sprejemu zakona o poroštvu za Teš 6 dihali kot doslej, delali pa bodo še več.

Nekdanji direktor Teš Uroš Rotnik je podobno mnenja, da sprejem zakona pomeni pozitivno stvar za uresničitev projekta Teš 6, zakon pa je pomemben tudi za celotno slovensko energetiko. Po njegovih besedah je očitno, da bodo banke ostale v konzorciju, če DZ ne bi sprejel zakona, pa bi moral Teš plačevati višje obresti kot pri črpanju posojila Evropske banke za obnovo in razvoj.

Za Rotnika je NIP 5 zelo pomemben dokument, ker NIP 4 ne izkazuje realnega stanja. Med drugim bi moral po tem investicijskem programu Teš 6 začeti poskusno obratovati novembra 2014, po najnovejših projekcijah pa se bo to zgodilo spomladi leta 2015. Meni tudi, da je NIP 5 možno pripraviti v 14 dneh. Po Rotnikovi oceni bo Teš po sprejetju zakona lažje zadihal, še lažje pa bo zadihal Holding Slovenske elektrarne, ki je dal garancijo za projekt Teš 6.

Velenjski župan Bojan Kontič pa pravi, da sprejem zakona omogoča nadaljevanje projekta Teš 6, ki ni pomemben samo za Šaleško dolino, temveč za celotno Slovenijo. Projekt Teš 6 bo po njegovih besedah prinesel kakovostna delovna mesta in prestrukturiranje gospodarstva v Šaleški dolini, ki se je začelo že pred leti.

Po navedbah Kontiča si v Šaleški dolini želijo ohraniti pridobivanje premoga, saj je v primerjavi z uvoženim ta zelo konkurenčen. Teš 6 bo omogočil nadaljnji razvoj doline, ki je tesno povezana z energetiko, je še dejal Kontič.

Še je čas: Manj kot tretjina poslancev odločila o poroštvu

Manj navdušenja je poteza DZ požela pri nevladnih okoljskih organizacijah. Pobuda Še je čas je izvedla novo akcijo z "glinenčki", ki so "ogorčeni nad mletjem praznih besed, škodljivimi odločitvami ter zakoni, ki po hitrem postopku in brez premisleka padajo skozi proceduro", v znak protesta pred parlamentom pustili svojo sled.

Na tlaku pred poslopjem DZ so namreč ostali njihovi obrisi. ''Njihove sledi, ki so bile do tega popoldneva pred parlamentom kot zadnje svarilo, zdaj ostajajo kot opomin na vse tiste, ki ostajajo v našem političnem procesu brez glasu. Vse odrinjene, izključene, izbrisane, ostarele in obubožane, ki nimajo dovolj finančne, družbene ali politične moči, da bi neposredno vplivali na parlament, ter zato postajajo žrtve neodgovornih, oportunističnih, prenagljenih in dolgoročno škodljivih odločitev našega zakonodajnega telesa. Danes so bile te osebe, ti ljudje, žrtvovani v peči navideznega napredka in “razvoja”. Kdo bo to jutri?'' so zapisali v izjavi za javnost.