Od 117 kandidatov, ki so splošno maturo opravljali prvič kot 21-letniki, je bilo uspešnih dobrih 24 odstotkov, med kandidati, ki so splošno maturo opravljali prvič po uspešno opravljenem maturitetnem tečaju, pa je bilo uspešnih dobrih 53 odstotkov. Na spomladanski rok splošne mature se je sicer letos prijavilo 7581 kandidatov, kar je 399 kandidatov manj kot leta 2011, kažejo podatki izpitnega centra.

Število prijav na splošno maturo v zadnjih letih pada

Minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žiga Turk je na novinarski konferenci ob predstavitvi rezultatov povedal, da število prijav na splošno maturo v zadnjih letih pada, v zadnjih štirih letih pa se je zmanjšalo za okoli 14 odstotkov.

"Upad izhaja iz demografskega padca in postaja jasno, da zmanjšanje šolske populacije terja tudi prilagoditev struktur in zaposlitev v izobraževanju. To je resno vprašanje, ki se ga lotevamo z vso previdnostjo, tudi z veliko občutljivostjo, vsakemu pa je jasno, da ob takem padanju števila dijakov ne more vse ostati nespremenjeno," je pojasnil.

Ob tem je povedal, da obstaja velik razkorak med številom maturantov in številom mest na fakultetah. Dodal je še, da se pojavlja vprašanje, ali je uspeh na maturi dejansko pravi pokazatelj znanja ter da želijo fakultete spodbuditi, da bi tudi same preverjale nadarjenost kandidatov.

Vseh 34 možnih točk je letos doseglo 31 kandidatov

Na splošni maturi je vseh 34 možnih točk je letos doseglo 31 kandidatov, 347 maturantov pa je doseglo med 30 in 33 točk. Vseh zlatih maturantov je tako 378, prihajajo pa z 49 slovenskih šol, so povedali na Državnem izpitnem centru.

Po besedah v. d. direktorja Državnega izpitnega centra Darka Zupanca, so kandidate z rezultati seznanili danes. Dejal je, da so izvedli tudi kontrolna ocenjevanja pri tistih dijakih, ki so bili eno ali dve odstotni točki pod mejo za zadostno oceno. Dijaki imajo sicer možnost, da v treh dneh po objavi rezultatov vložijo zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo, po vpogledu pa imajo en dan časa, da vložijo morebiten ugovor na način izračuna ocene ali obrazložen pisni ugovor na oceno.

Kandidati se lahko k jesenskemu roku splošne mature prijavijo na šoli, in sicer najkasneje v torek. Z rezultati bodo seznanjeni 17. septembra, izpiti pa bodo potekali med 25. avgustom in 4. septembrom.

Na spomladanskem roku poklicne mature dobrih 13.000 kandidatov

Na spomladanski rok poklicne mature se je letos prijavilo dobrih 13.000 kandidatov, izpitov pa se je udeležilo dobrih 9000 kandidatov. Od 8764 kandidatov, ki so poklicno maturo opravljali prvič v celoti, jo je uspešno opravilo dobrih 91 odstotkov oziroma 8005 kandidatov. Najboljši uspeh je doseglo 37 kandidatov, vseh zlatih maturantov poklicne mature pa je letos 164.

Turk je povedal, da je tudi pri poklicni maturi opaziti padec števila prijavljenih, kar po njegovih besedah lahko ogrozi izvajanje nekaterih programov. Prav zaradi tega je po njegovih besedah napovedano združevanje srednjih šol dobra rešitev, saj bi s tem ohranili nekatere deficitarne poklice.

85 dijakov opravljalo mednarodno maturo

Na II. gimnaziji Maribor, gimnaziji Bežigrad in gimnaziji Kranj so dijaki lahko opravljali tudi mednarodno maturo. Skupaj je bilo takšnih dijakov 85, od tega 56 iz Slovenije in 29 tujcev. Izmed vseh dijakov je bilo 25 zlatih maturantov, so povedali na Državnem izpitnem centru.

Prijavno-informacijske službe univerz in visokošolskih zavodov morajo sedaj najkasneje do 25. julija pripraviti sezname sprejetih kandidatov v prvem prijavnem roku. O tem jih bodo obvestili po pošti, podatke o preostalih prostih mestih za drugi prijavni rok pa bodo službe objavile na svojih spletnih straneh. Drugo prijavo bodo kandidati lahko oddali od 22. do 29. avgusta, so še pojasnili na izpitnem centru.