Še zadnji del vodovoda v teh krajih je stal 320.000 evrov, občina je dobila kar 226 tisočakov nepovratnih evropskih sredstev. "Javni vodovod je za vsak kraj velika pridobitev. Vaški vodovodi nimajo tako strokovnega nadzora in voda ni tako kakovostna kot iz javnega vodovoda," je pojasnil direktor Komunale Radovljica Drago Finžgar.

Letošnjo pomlad so zaradi dolgotrajne suše in zime brez snega imeli velike težave s pitno vodo na jeseniškem in žirovniškem koncu. Sosednji občini Radovljica in Žirovnica pa sta tik pred podpisom pogodbe o povezavi obeh vodovodnih sistemov. Radovljičani imajo v sistemu Radovna neomejene količine zares kakovostne vode, ta sistem pa bi z žirovniškim lahko povezali hitro in ob majhnih stroških, ki ne bodo presegali sto tisoč evrov. Narejeni so že vsi projekti, treba bo postaviti tudi eno črpališče. "Res, načeloma smo se že o vsem dogovorili in nikoli ni bilo nobenih pomislekov, da te ideje ne bi uresničili. Gre za obojestransko korist. Letos bi mi lahko pomagali sosedom, nikoli pa se ne ve, kdaj bo na našem koncu pomanjkanje vode in bi si pomagali s sistemom iz Žirovnice. Pričakujem, da bo povezava zgrajena letos," je dejal župan Radovljice Ciril Globočnik.