Kastelic je namreč leta 2007 brez predhodnega postopka javnega naročanja za storitve reorganizacije občinske uprave najel družbo A. T. Kearney, izbral podjetje Koras za svetovanje občinskim projektom in brez razpisa za pripravo evidence nezazidanih in zazidanih stavbnih zemljišč izbral podjetje Matrika. Vrednost vseh del naj bi bila sicer okoli 50.000 evrov.

Kastelic se je s tožilstvom pogodil in priznal očitana dejanja, ki se nanašajo na oddajo naročil brez javnih razpisov, tista o ponarejevanju listin pa je tožilstvo nato opustilo. Družbi sta namreč že izvajali storitve, ko naj bi župan dodatno odredil izvedbo postopka javnega naročanja in podpisal tudi dokumente z lažno vsebino o izvedbi postopka. Župan je tako družbam omogočil pridobitev nepremoženjske koristi, saj so bila glede na druge izvajalce teh storitev v neenakopravnem položaju, ni pa oškodoval občinskega premoženja.

"Vse te obtožbe so del gonje nekaterih članov občinskega sveta iz prejšnjega mandata, podali so kar 25 kazenskih ovadb. S pritožbami bi lahko šel še naprej, vendar glede na stroške odvetnikov to ni bilo smiselno. S tožilstvom smo se o kazni tako sporazumeli," je dejal Kastelic in dodal, da lahko delo župana tudi po obsodbi nadaljuje nemoteno. Po zakonu o lokalni samoupravi se mandat županu namreč odvzame, če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šestih mesecev, kar se pa v Kasteličevem primeru ni zgodilo.