Kot so sporočili sindikalisti (Konfederacija sindikatov javnega sektorja, šolski sindikat Sviz, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Pergam), je ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) 5. julija objavilo osnutek sprememb uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov. Ob tem je zainteresirano javnost pozvalo, da poda svoje pripombe in predloge do vključno 9. julija.

Opozarjajo, da so večkrat zapored pozvali ministrstvo, naj jim posreduje osnutek nove uredbe, a zaman. Na vprašanje, kaj se dogaja z uredbo, pa da je predstavnik MIZKŠ odgovoril, da je ta v zaključni fazi priprave, da so jo usklajevali z rektorji ter da bo kmalu v javni razpravi. Sindikalni predstavniki so poudarili, da bi morali pri uredbi, ki ima neposredne posledice za zaposlene, sodelovati tudi predstavniki zaposlenih.

"Žal se nič od tega ni uresničilo," navajajo sindikati in dodajajo, da je bil čas za razpravo "nesprejemljivo kratek - štiri dni, vključno z vikendom".

Neresnost ministrstva

To po mnenju sindikalistov dokazuje neresnost ministrstva in "popolno nepripravljenost na demokratično razpravo o vprašanjih, ki so za razvoj države ključna". Zato ministrstvo pozivajo, da jih tudi formalno seznani z vsebino uredbe ter da razumno podaljša čas razprave o dokumentu, ki "poleg novih finančnih pritiskov z retroaktivnim učinkom napoveduje tudi politične pritiske v obliki programov 'sanacije' fakultet".

Na ministrstvu za izobraževanje so presenečeni nad javnim protestom sindikalne pogajalske strani, ker po njihovi oceni delo v skupini dobro napreduje in so se s sindikalno stranjo že uspeli uskladiti v številnih točkah. Sicer uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov po mnenju MIZKŠ ne sodi v okvir pogajanj o socialnem sporazumu.

Sprememba uredbe ne pomeni bistvenega posega v sistem

Kot so poudarili, sprememba uredbe ne pomeni bistvenega posega niti v visokošolski sistem niti v sistem financiranja visokega šolstva. Pojasnjujejo, da so spremembe potrebne zaradi prilagoditve z rebalansom proračuna oz. upoštevanja javnofinančne situacije v državi. Obseg sredstev za visoko šolstvo ureja državni proračun, ki je bil sprejet in v nekaterih postavkah tudi usklajen s socialnimi partnerji hkrati z zakonom za uravnoteženje javnih financ, so pojasnili.

Uredba namreč določa delitev sredstev med visokošolskim ustanovami in sprememba te uredbe ne spreminja sistema delitve sredstev in ne spreminja bistveno razmerja med visokošolskimi organizacijami. Pravne podlage, da bi se o teh razmerjih pogajali s sindikati, ne poznajo.

Ker se mora financiranje visokošolskih zavodov čim prej uskladiti s proračunom, se s spremembami uredbe mudi, so še navedli in poudarili, da so uredbo predstavili rektorjem štirih slovenskih univerz in jo objavili na portalu http://e-uprava.gov.si. Kot poudarjajo, imajo sindikati še vedno možnost podati pripombe na predloge spremembe uredbe.