Na vprašanje ali je interpelacija proti ministroma upravičena je pritrdilno odgovorilo 41 odstotkov. Nasprotnega mnenja jih je bilo 34 odstotkov, 25 odstotkov pa se ni hotelo opredeliti.

Interpelacijo najbolj podpirajo anketiranci, stari od 26 do 35 let (51 odstotkov), najmanj pa nad 66 let (27 odstotkov). Proti interpelaciji so predvsem simpatizerji SDS (71 odstotkov) in Desusa (58 odstotkov), najbolj pa so podpirajo simpatizerji PS (68 odstotkov).

Večina proti znižanju pokojnin

V Delovi anketi so sodelujoče spraševali tudi glede zniževanja pokojnin, o izbrisanih, spremembah delovnopravne zakonodaje in predčasnih volitvah. Znatna večina vprašanih (74 odstotkov) meni, da znižanje pokojnin ni upravičen varčevalni ukrep. Proti znižanju pokojnin so zlasti simpatizerji PS (93 odstotkov), za znižanje pa so se ogreli predvsem simpatizerji SDS (48 odstotkov). Plačanemu odmoru za malico in dodatku za delovno dobo se ne bi odrekel skoraj nihče.

Slovenska javnost je glede sodbe evropskega sodišča za človekove pravice o izbrisanih razdeljena. Tistih, ki se s sodbo ne strinjajo, je ravno toliko kot tistih, ki se strinjajo, 33 odstotkov. Z odločitvijo evropska sodišča v primeru izbrisanih se najbolj strinjajo starejši od 50 let (38 odstotkov), najmanj pa se strinjajo simpatizerji SDS (53 odstotkov).

Proti spremembam delovnopravne zakonodaje

Tudi spremembam delovnopravne zakonodaje anketiranci nasprotujejo (49 odstotkov), podpira jih le 35 odstotkov vprašanih. Najbolj jo podpirajo anketiranci iz najvišje starostne skupine – starejši od 66 let (42 odstotkov), najmanj pa iz najmlajše – stari od 18 do 25 let (63 odstotkov). Bolj jo podpirajo višje izobraženi – višja šola ali več (45 odstotkov za). Po strankarskih simpatijah so ji najbolj naklonjeni simpatizerji SDS (57 odstotkov za), najmanj pa simpatizerji Državljanske liste (60 odstotkov proti).

Za predčasne volitve podpore v slovenski javnosti ni, navaja Delo. S predčasnimi volitvami se ne strinja 58 odstotkov vprašanih, strinja pa se 26 odstotkov vprašanih. Z idejo o novih volitvah se strinjajo mladi od 25 do 36 let (34 odstotkov), najmanj pa stari nad 50 let (67 odstotkov). Najbolj predčasnim volitvam nasprotujejo simpatizerji SDS (90 odstotkov) in SLS (80 odstotkov), najbolj pa se z njimi strinjajo simpatizerji PS (48 odstotkov) in SD (45 odstotkov), še zaključuje Delo.