Če je bilo leta 2008 v Sloveniji še 5492 prostih delovnih mest za vzgojitelje, učitelje oziroma profesorje, se je to število v prvih šestih mesecih letošnjega leta znižalo na 1018. Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje so največje potrebe po tovrstnem kadru v Ljubljani (379), Kranju (108) in Mariboru (90).

Lani 1512 diplomantov, ki čakajo na službe

Pogoje za upokojitev bo po ocenah ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport sicer letos izpolnilo med 600 do 700 učiteljev, zaposlenih v šolstvu, čeprav je zaradi napovedanih združevanj srednjih šol in vsesplošnega varčevanja pričakovati, da vseh ne bodo nadomeščali. Po drugi strani pa je bilo na vseh pedagoških smereh v lanskem letu 1512 diplomantov, ki čakajo na službe.

V petek se je sicer iztekel tudi razpis za opravljanje pripravništev. Sedem jih je razpisanih v vrtcih, 45 pa v osnovnih šolah, šolah s prilagojenim programom, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, domovih za učence, srednjih šolah in dijaških domovih.

Za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem lahko kandidirajo tisti, ki iščejo prvo zaposlitev v vzgoji in izobraževanju, in so pridobili najmanj izobrazbo prve stopnje.

Ocenjena vrednost oz. strošek pripravnika za obdobje 10 mesecev je 15.053 evrov. V strošek so vključene plače, pokojninske premije in osebni prejemki (prevoz, prehrana, regres za letni dopust). Ocenjena višina sredstev, ki jo je ministrstvo namenilo za financiranje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem, je 677.385 evrov.

V vrtcih so na voljo tri pripravniška mesta za pomočnika vzgojitelja, in štiri za vzgojitelja predšolskih otrok oziroma svetovalnega delavca.

100 volonterskih pripravniških mest za vrtce

Ocenjena vrednost oz. strošek pripravnika na delovnem mestu pomočnika vzgojitelja v vrtcu za obdobje šest mesecev je 6329 evrov. Strošek pripravnika vzgojitelja ali svetovalnega delavca za obdobje 10 mesecev pa je 14.635 evrov.

Sicer pa je ministrstvo za financiranje pripravništva v vrtcih s sklenjenim delovnim razmerjem za šolsko leto 2012/13 namenilo 77.527 evrov.

Pripravništvo se lahko opravlja tudi v zasebnem vrtcu ali šoli.

Ministrstvo za izobraževanje je razpisalo tudi 100 volonterskih pripravniških mest za vrtce, od tega 42 za pomočnika vzgojitelja in 58 mest za vzgojitelja predšolskih otrok oziroma svetovalnega delavca.

Za volontersko pripravništvo lahko kandidirajo tisti, ki imajo manj kot šest mesecev delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju in najmanj srednjo strokovno izobrazbo. Izkušnje namreč potrebujejo tudi zato, da bi lahko pristopili k strokovnemu izpitu, ki je pogoj za kasnejšo zaposlitev, so za STA pojasnili na ministrstvu, pristojnem za izobraževanje.

Prepričani so, da brez objavljenih volonterskih pripravniških mest veliko število diplomantov verjetno nikoli ne bi izpolnilo vseh pogojev, na podlagi katerih se lahko zaposlijo v vrtcih ali šolah.

Delovne izkušnje, zahtevane za pristop k strokovnemu izpitu, si lahko začetnik pridobiva tudi v zasebnem sektorju.