V treh dejanjih se srečata dve nezdružljivi kategoriji našega časa: surova sedanjost kapital(izm)a, ki jo v operi zastopa kapitalist Gruden, in večna romantična ljubezen, pravzaprav ljubezenski trikotnik med delavcem Jernejem, študentko Nino in Grudnom.

Oster, bojevit konflikt med ljubeznijo in kapitalom je značilnost celotne opere: uprizorjena je v močnih kontrastih, z razločnim slikanjem in polariziranjem zastopnikov različnih vrednot in interesov, sporočilo pa je sledeče: ljubezen je največji kapital in edini pravi možni nosilec upora, so o noviteti zapisali v Operi.

Denar za sprejem bo šel sindikatoma delavcev SCT in Vegrada

Ker vsebina prinaša močan naboj in jasne vzporednice s svetom, v katerem se je znašla slovenska družba in vsa zahodna civilizacija, bodo obiskovalci težko ostali neprizadeti, so prepričani v nacionalni operno-baletni hiši. Vodstvo je ob tem sklenilo, da ob koncu predstave ne bo pripravilo običajnega sprejema, temveč bo denar zanj namenilo sindikatoma delavcev SCT in Vegrada, ki so delali na gradbišču SNG Opera in balet Ljubljana in ostali brez denarja in ostalih pravic.

Na praizvedbi bodo peli priznani operni pevci Martina Zadro, Robert Vrčon, Mirjam Kalin, Janez Lotrič kot gost, Branko Robinšak, Jože Vidic in drugi. Scenografijo je podpisal Branko Hojnik, kostume je zasnoval Alan Hranitelj, koreografijo pa Rosana Hribar. Kot dramaturg je sodeloval Blaž Lukan. Opernemu zboru in orkestru SNG Opera in balet Ljubljana bo dirigiral Marko Hribernik.

Predstava sodi v sklop 60. festivala Ljubljana. Ponovitve bodo 28., 29. in 30. junija.