Ljubljana Nocoj bo SNG Opera in balet Ljubljana v okviru Festivala Ljubljana izvedlo praizvedbo nove slovenske opere Janija Goloba, in sicer Ljubezen kapital. Kot režiser se pod predstavo podpisuje Vinko Möderndorfer, ki je napisal tudi libreto. Golob in Möderndorfer sta idejo, da bi skupaj ustvarila opero, gojila že dobro desetletje, nastanek dela Ljubezen kapital pa je spodbudil razpis ljubljanske operno-baletne hiše leta 2009. Nanj sta se ustvarjalca odzvala in partitura novega dela je bila napisana že septembra 2010.

Po Möderndorferjevih besedah gre za sodobno opero, v katero pa si je želel vplesti tudi občečloveške značaje. "Osnovna zgodba opere je ljubezenski trikotnik med osebami, ki prihajajo iz različnih socialnih slojev," je povedal pred premiero. Zgodba operne predstave je skrita v libretu, zato se je Jani Golob pri pisanju partiture v veliki meri naslanjal prav nanj. Po njegovih besedah se v "operi pojavljajo zelo grobe, brutalne scene in izjemno lirične scene. Pomembno je, da jim glasba sledi." Ob tem je Golob poudaril, da so tudi grobe scene komponirane na tak način, da imajo neko logično orkestracijo in ni nič prepuščeno naključju. "V liričnem delu pa je glasba precej v skladu z impresionizmom ali delno s pozno romantiko, ker se mi zdi, da je to v kontekstu."

Dirigiral bo Marko Hribernik, med nastopajočimi pa bodo priznani operni pevci Martina Zadro, Robert Vrčon, Mirjam Kalin, Janez Lotrič, Branko Robinšak, Jože Vidic in Juan Vasle. Scenografijo za predstavo, ki spominja na nekoliko mračnejšo otroško slikanico, podpisuje Branko Hojnik, kostume je zasnoval Alan Hranitelj, koreografijo pa Rosana Hribar. Kot dramaturg je pri predstavi sodeloval Blaž Lukan. nr