Kot je pojasnil glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Branimir Štrukelj, jim je državna sekretarka Mojca Škrinjar pretekli teden posredovala spremenjen predlog petega odstavka petega člena pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole, ki zdaj pravi, da se podaljšano bivanje praviloma konča ob 15.45. To po Štrukljevih besedah pomeni, da ni več določbe o koncu podaljšanega bivanja, ampak da je to prepuščeno vsaki šoli posebej.

"Tu ni mogoče popuščati"

"Za nas tudi ta spremenjeni pravilnik ni sprejemljiv, ker vztrajamo na stališču, da gre za normativ, ki ga je treba v skladu s tretjim razdelkom sporazuma o strokovnih zahtevah, opredeliti in izpogajati v okviru socialnega sporazuma," zatrjuje Štrukelj in dodaja, da se je temu vlada zavezala in "tu ni mogoče popuščati".

V okviru pogajanj o vsebini socialnega sporazuma, ki jih vodi sicer Škrinjarjeva, bo Sviz po Štrukljevih besedah ponovno zahteval, kar se je vlada že zavezala, da se do omenjene zahteve o umiku sporne določbe iz pravilnika pisno opredeli, sicer bodo razmislili o nadaljevanju oziroma, ali bodo še navzoči na teh sestankih.

Hkrati bodo danes zahtevali, da se ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport opredeli do predloga Sviza o povečanju denarja za znanost, še zlasti v visokem šolstvu, kjer je, kot pravi, kriza na pomolu.

Jeseni naj bi se odpuščalo

Danes so na Svizu namreč prejeli informacijo, da naj bi se jeseni odpuščalo v visokem šolstvu. "Če se ne bi odpuščalo, pa je predlog za še dodatno znižanje plač, to se pravi, še pod tistim, kar je bilo dogovorjeno v pogajanjih. To je prišlo od mariborske univerze," je poudaril glavni tajnik Sviza.

Štrukelj se sicer popolnoma strinja z nedavno izjavo ljubljanske filozofske fakultete, da "rebalans proračuna pomeni uničevanje visokega šolstva". Če se to ne bo uredilo do novega študijskega leta, bo Sviz po Štrukljevih besedah predlagal, da "študenti in zaposleni učitelji zaprejo jeseni vse univerze in vztrajajo, da je treba zagotoviti sredstva za normalno delovanje javnih univerz".

Minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žiga Turk je sicer v govoru na podelitvi diplom Filozofske fakultete prejšnji teden dejal, da omenjena fakulteta deluje v "obupnih prostorskih in slabih materialnih razmerah". Ob tem je dodal, da se razmere zaradi splošnega varčevanja v državi ne bodo hitro izboljšale.

Ker država univerze financira v kosu, se je Turk obrnil vodstvom univerz. Ta imajo po njegovem možnost, da se izkažejo in naredijo kaj več, kot da zgolj "prenakazujejo denar: da upoštevajo specifike in izkažejo skrb za manj popularna, a potrebna znanstvena področja".

V zvezi z upokojitvami je pojasnil, da ne gre za ukrep, ki bi bil posebej uperjen proti univerzitetnim učiteljem, ampak velja za vse javne uslužbence. Turk je ocenil, da so vodstva univerz spet pred nalogo, da sprejemajo odločitve.