S projektom izgradnje drugega tira, ki je ocenjen na 1,3 milijarde evrov, je treba po besedah ministra za infrastrukturo in prostor Černača pohiteti zaradi črpanja evropskih sredstev in potreb Luke Koper.

"Časovnica izgradnje drugega tira je problem. Potenciali Luke Koper so tako veliki, da po letu 2018 ne bo več zadosti zmogljivosti. Do takrat bo potreben tak ali drugačen drugi tir," je danes v Ljubljani na poslovnem kosilu v organizaciji Mreže idej in Akademskega društva Pravnik dejal Černač.

Ali bomo izkoristili potencial Luke Koper?

Zaradi povezovanja severnojadranskih pristanišč je potencial Luke Koper po ministrovih besedah zelo velik. Vprašanje pa je, ali bodo znali ta potencial z nadgradnjo, z ustreznimi transportnimi poti izkoristiti.

"Naša naloga je, da z rešitvami, ki so na voljo, drugačnim pristopom uresničimo, kar je za nas strateškega pomena," je dejal minister in dodal, da zdaj zastavljenega projekta tako fizično kot vrednostno ne bo mogoče uresničiti. Ob tem je pojasnil, da mora biti zasnova trase znana do jeseni.

Kot je poudaril Černač, je Slovenija sicer v zadnjih letih storila premalo pri modernizaciji ostalega 5. in 10. prometnega koridorja. Po njegovih besedah je bilo po letu 2008 izgubljenega kar nekaj dragocenega časa, ki ga bo v enem delu mogoče nadoknaditi, v drugem pa ne. Sloveniji namreč grozi, da jo prometni tokovi v prihodnje obidejo, če se ne bo tako začelo z modernizacijo železniškega omrežja.

Nasploh je Černač navrgel vrsto kritik na podedovano stanje projektov na področju infrastrukture. V obstoječi finančni perspektivi je bilo namreč počrpanih zelo malo sredstev, stanje pa je najslabše prav na področju železniške infrastrukture, kjer odstotek ne dosega 10 odstotkov predvidenih sredstev.

Potenciali, ki jih bo treba izkoristiti

Slovenija se lahko medtem pohvali z razmeroma dobro cestno infrastrukturo, bo pa v prihodnje potrebno hitrejše umeščanje infrastrukturnih objektov v prostor. Ob tem je minister izpostavil predvsem tretjo razvojno os, ki jo bo treba zgraditi na racionalen način.

Dodaten potencial, ki ga velja bolje izkoristiti, je po Černačevih besedah področje energetike. Kot pravi, se žal na neustrezen način odvija projekt šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (Teš). V zvezi s tem meni, da bi bilo treba že v letu 2009 določiti, kako naprej, saj da je bil takrat za to še čas.

"Zdaj pa smo na točki, ko je govora o tem, ali so tisti, ki investicijo vodijo, sposobni investicijo pripeljat na konca z večjimi ali manjšimi stroški. Na njih je tudi vsa odgovornost," je zatrdil in pozval k večji racionalnosti, gospodarnosti in odgovornosti tistih, ki projekt vodijo.

Vodni potencial bo v prihodnje, tako Černač, omogočil dodatne možnosti na energetskem področju. Pri tem je minister izpostavil hidroelektrarne na srednji in spodnji Savi - o državnem prostorskem načrtu za hidroelektrarno Brežice bo govora že na sredini seji vlade - in izpostavil nujnost čim hitrejšega umeščanja v prostor. Kljub zamudi pri umeščanju, naj bi te zadeve sicer rešili do leta 2015 ali 2016.