Na Darsu pravijo, da so v okviru svojih pristojnosti ves čas vodili vse aktivnosti za pripravo in objavo razpisa za preureditev čelne cestninske postaje v skladu z veljavno zakonodajo, tako s področja javnih naročil, prometne varnosti in omogočanja varnega delovnega okolja za zaposlene.

Zato jih toliko bolj preseneča dejanje ministrstva. Kot pravijo, je to, ne da bi odgovorilo na en sam dopis Darsa, brez sodelovanja z njimi objavilo javni razpis.

Ob tem opozarjajo, da bi lahko v primeru uspešno izvedenega razpisa in izbire izvajalca po razpisu, ki ga je objavilo ministrstvo in kjer je sebe navedlo kot naročnika razpisanih del, prišlo tudi do zapletene pravne situacije, ki bi lahko onemogočila izvedbo oddanih del v roku, kot ga predvideva ministrstvo.

Černač jih je obiskal že februarja

Na Darsu pravijo, da jih je minister Zvonko Černač obiskal že 28. februarja. Ob tej priložnost naj bi se dogovorili, da se pripravi pilotni projekt za preureditev čelne cestninske postaje Log.

V nadaljevanju je bila ustanovljena delovna skupina za pripravo, koordinacijo in izvedbo projekta rušenja cestninskih postaj, sestavljena iz predstavnikov Darsa ter ministrstva. Delovna skupina je po navedbah Darsa pripravila usmeritve za pilotni projekt preureditve cestninske postaje.

V okviru tega naj bi bila podana strokovna izhodišča, kot podlaga za vse naslednje aktivnosti. Na Darsu zagotavljajo, da so vso potrebno projektno dokumentacijo kot podlago za pripravo javnega razpisa posredovali ministrstvu ter članom strokovne komisije za izvedbo javnega naročila, v katero je bila imenovana tudi predstavnica ministrstva.

Na Darsu trdijo, da so javni razpis za preureditev čelne cestninske postaje Log pripravili in ga nameravali objaviti 23. aprila. Predvidevali so, da bi se lahko po uspešno končanem razpisu dela začela v poletnih mesecih, tako, da bi bile motnje v prometu čim manjše.

Grožnje z rušitelji

Černač je Darsu z odredbo 20. aprila nato naložil, da do 15. maja z lastnimi finančnimi in tehničnimi viri odstrani sredinske otoke na vinjetnih stezah na cestninski postaji Log. Takrat je zagrozil, da bo v nasprotnem primeru na teren poslal rušitelje, račun pa Darsu.

Na naveden dopis so na Darsu odgovorili 26. aprila in v odgovoru pojasnili pravne, finančne, varnostne in tehnične vidike projekta ter pojasnili razloge, zakaj projekta ni mogoče izpeljati na način, kot ga pričakuje minister. Kot pravijo, odgovora na dopis niso dobili.

Na Darsu trdijo še. da se je na to temi sestala tudi skupina strokovnjakov, ki je ugotovila, da na način, kot ga predlaga ministrstvo, ni moč izvesti posegov na cestninski postaji in da so bili predvideni ukrepi Darsa pravilni.

Na koncu pravijo, da so s temi ugotovitvami seznanili ministrstvo in ga prosili, da jim to odgovori do 30. maja, a odgovora niso prejeli.