Kot so danes sporočili iz MOM, naj bi bil razlog za ustavitev postopka v tem, da merila v razpisni dokumentaciji niso bila v celoti dorečena in natančno določena, poleg tega so tudi neprimerno točkovana, saj ima sama cena prevelik vpliv na izbiro izvajalca.

Prav tako po njihovem mnenju niso bila dovolj jasno navedena določena zahtevana dokazila, na primer dokazovanje zahteve v razpisu "z delom pridobljene izkušnje z živalmi", ki jih določa pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali.

Na občini zagotavljajo, da je takšna odločitev v skladu z veljavnimi predpisi, saj da je javni razpis poziv koncesionarjem in po objavi javnega razpisa občina ni zavezana izbrati kateregakoli izmed prijavljenih kandidatov, tudi če vsi ali pa samo eden izpolnjuje vse predpisane pogoje.

"Skrb za zapuščene živali oziroma javno službo izvaja podjetje Snaga in jo bo izvajala tudi do izbire novega koncesionarja oziroma do nove izbire izvajalca te javne službe. Tako da je in bo kljub ustavitvi postopka izbire koncesionarja za zapuščene živali poskrbljeno," so še dodali na mestni občini.

Prijavili so se trije kandidati

Na razpis mariborske občine so se prijavili trije kandidati, od katerih je največ razpisnih točk prejel celjski zavod Mačja hiša, vendar se je komisija pod vodstvom podžupana Milana Mikla odločila, da koncesijo kljub temu podeli Snagi.

Mačja hiša se je na odločitev pritožila, a je župan Franc Kangler njihovo pritožbo zavrnil, zato so na upravnem sodišču sprožili še upravni spor. Slednje je tožbo glede koncesije za upravljanje zavetišča rešilo v prid Mačje hiše, prvotno odločbo MOM glede koncesije pa razveljavilo.

Mariborski mestni svetniki so sicer na majski seji izglasovali spremembo odloka, po katerem bo lahko mestna občina koncesijo za upravljanje zavetišča za živali odslej podelila brez javnega razpisa.