Topli poletni dnevi, brezskrbni trenutki, veter v laseh. To je čar plovbe, ko prosti čas dobi nove razsežnosti. Toda morje je nepredvidljivo, nesreča pa nikoli ne počiva. Zavarovalnica Triglav, ki tudi na področju športa in sprostitve sledi potrebam ljudi in časa, ponuja kasko zavarovanje vodnih plovil, kot so motorni čolni, gliserji, jahte ali jadrnice z obvezno opremo, s pogonskim motorjem oziroma jadri ter dodatno opremo. Zavarovati je mogoče tudi odškodninsko odgovornost lastnika ali voznika plovila. Tovrstna zavarovanja pri vodnih plovilih veljajo enako za vse leto, tako v plovni sezoni kot zunaj nje.

Kasko zavarovanje je tisto zavarovanje, ki bi ga poleg obveznega zavarovanja odgovornosti moral imeti vsak vesten in odgovoren lastnik plovila. Kot pri vseh kasko zavarovanjih se tudi pri vodnih plovilih zavaruje lastno premoženje. Glede na želje in potrebe lahko izbirate med tremi različnimi širinami zavarovalnih kritij.

Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu predpisuje obvezno zavarovanje lastnikov čolnov proti odgovornosti za škodo, ki jo z uporabo plovila lahko povzročijo tretjim osebam zaradi smrti, telesnih poškodb in prizadetega zdravja. To zavarovanje je obvezno za vsa v Sloveniji registrirana plovila z močjo motorja nad 3,7 kilovata. Zavarovanje krije škodo, ki jo lastnik ali upravljalec čolna povzroči tretjim osebam in zanjo odškodninsko odgovarja, in sicer do pogodbeno določene zavarovalne vsote. Minimalna zavarovalna vsota je 210.000 evrov, odločite pa se lahko tudi za višjo zavarovalno vsoto. Omenjeno obvezno zavarovanje krije škodo osebam zunaj plovila, torej ne potnikom na njem, ampak kopalcem ter osebam na drugih plovilih, v katerega se zaleti zavarovanec. Zato je smiselno obvezno zavarovanje odgovornosti razširiti še na kritje odgovornosti za škode, ki jih lahko v zvezi z uporabo plovila povzročite na stvareh, ki so v lasti tretje osebe. Zavarovanje lahko razširite tudi na odgovornost za škodo, povzročeno tretjim osebam na plovilu.

Obvezno zavarovanje odgovornosti lastnika plovila je predpisano tudi v Italiji, na Hrvaškem, v Črni gori in Grčiji, zato v Triglavu svetujejo sklenitev ustreznega zavarovanja s pravo zavarovalno vsoto in širino zavarovalnega jamstva. Ob tem opozarjajo, da morajo zavarovalnice pri zavarovanju plovil pod tujo zastavo spoštovati zakonodajo glede opravljanja zavarovalnih poslov v tujini. To pomeni, da morajo imeti ustrezna dovoljenja, prav tako pa je treba upoštevati lokalno zakonodajo glede sklepanja zavarovanja plovil. Trčenje plovila v drugega pokrivajo odgovornostna zavarovanja lastnika plovila, pri čemer mora biti sklenjeno zavarovanje tako za materialno kot tudi nematerialno škodo.