Medtem, ko se navedba Slovenije kot države izvora pri tržnem pozicioniranju na tujih trgih zdi pomembna večini anketiranih izvoznikov, je mnenje glede pomembnosti uporabe znaka oziroma slogana "I feel Slovenia" bolj deljeno. Kljub temu, da se večini zdi navedba znamke pomembna, se anketiranim izvoznikom v povprečju to zdi prej nepomembno kot pomembno.

Bolj kot izvozniki pomembnost uporabe slogana oziroma znaka "I feel Slovenia" pri tržnem pozicioniranju na tujih trgih prepoznavajo anketiranci slovenskega turističnega gospodarstva, še posebej tisti, ki delujejo na področju destinacijske in produktne organizacije.

Anketiranci tako izvoznega kot tudi turističnega gospodarstva v povprečju nekoliko dvomijo v trditev, da navedba Slovenije kot države izvora oziroma uporaba slogana omogoča doseganje višjih cen.

Prav tako se pri obeh ciljnih skupinah kaže, da večina znamko dobro pozna, manj pa so prepričani v prednosti in koristi njene uporabe, še posebej izvozniki. Večina slednjih se tudi ne strinja, da je znamka primerna za predstavitev njihove dejavnosti. Nasprotno večina anketirancev turističnega gospodarstva s tem nima težav.

Slogan "I feel Slovenia" je po rezultatih raziskave sicer najbolj primeren za potrošne izdelke, kot je recimo pivo, ter storitve, kot je recimo oddih v zdraviliščih.

V raziskavi Slovenske turistične organizacije so anketiranci iz tujine kot značilnost Slovenije najpogosteje navedli naravne danosti in pa prebivalce. Največ Avstrijcev ob Sloveniji pomisli na morje, Italijani na naravo, Britanci in Nemci največkrat pomislijo na gore, Japonci na Blejsko jezero.

V raziskav, ki jo je izvedel Episcenter, so sodelovali 103 anketiranci slovenskih izvoznih podjetij, 194 anketirancev slovenskega turističnega gospodarstva in 1492 tujih anketirancev, predvsem potrošnikov, ki so v preteklosti že izkazali zanimanje za Slovenijo.