Državni zbor je minuli petek je podprl novelo zakona o bančništvu, s katero se bo bankam omogočila izdaja posebnih obveznic, ki bi bile začasne narave. Tako bi bilo mogoče zagotoviti kapital zasebnih vlagateljev, v primeru vplačila s strani države pa se primanjkljaj in dolg ne bi povečala," trdi finančni minister Janez Šušteršič.

Predlog novele zakona o bančništvu vsebuje dve rešitvi, ki bosta omogočili izdajanje teh novih, pogojno zamenljivih obveznic, namreč opustitev splošnih omejitev glede dokapitalizacije banke ter možnost povečanja osnovnega kapitala bank tudi s stvarnim vložkom v obliki terjatev upnikov, kadar gre za njihovo sanacijo.

Na Slovenski tiskovni agenciji so zapisali, da bo pogojno zamenljive obveznice izdala banka, ki potrebuje dodaten kapital in ima vsaj sedem odstotkov najbolj kakovostnega temeljnega kapitala. Kdor jih bo vpisal, bo s tem banki zagotovil potrebna sredstva, je povedal Šušteršič ter dodal, da se bo ta vložek v primeru, da bo delež najkakovostnejše oblike čistega temeljnega kapitala banke vseeno padel pod sedem odstotkov, avtomatično spremenil v kapital banke.

"Zaradi tega, avtomatskega mehanizma so to obveznice, ki jih regulator priznava, kot da bi imela banka zagotovljen neposreden prvovrstni kapital," je dejal Šušteršič. Nova Ljubljanska banka (NLB) mora namreč na zahtevo Evropske bančne agencije (EBA) najpozneje do konca junija zvišati delež najkakovostnejše oblike čistega temeljnega kapitala na devet odstotkov.

S sprejemom zakona po nujnem postopku bi lahko NLB pravočasno izpeljala dokapitalizacijo, o kateri bodo delničarji odločali konec junija.

Nekateri opozicijski poslanci pa menijo, da želi vlada z novim finančnim instrumentom pod mizo spremeniti lastniško strukturo NLB oziroma dobiti bianco menico za prodajo naše največje banke. Prepričani so namreč, da bi obveznice kupila KBC, belgijska solastnica NLB, in jih takoj spremenila v kapital.