Radar je postavljen ob prehitevalnem pasu na severu ljubljanske obvoznice pri izhodu za Šiško. Zaradi obnovitvenih del je hitrost na omenjenem odcepu je 40 km/h.

Voznik, ki prekorači omejeno hitrost na avtocesti ali hitri cesti, ki ima fizično ločeni smerni vozišči z najmanj po dvema prometnima pasovoma in odstavnim pasom ali odstavnimi nišami, se kaznuje za prekršek z globo:

60 evrov, če prekorači hitrost do vključno 20 km/h;

120  evrov, če prekorači  hitrost  nad  20  do  vključno
30 km/h;

200  evrov, če prekorači  hitrost  nad  30  do  vključno 40 km/h. Vozniku motornega vozila se izrečejo tudi 3 kazenske točke;

300 evrov, če prekorači hitrost nad 40 km/h do vključno 50 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 5 kazenskih točk;

najmanj  400 evrov,  če  prekorači  hitrost  za  več  kot 50  km/h. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 9 kazenskih točk in prepoved vožnje motornega vozila.