Predstavniki omenjenih verskih skupnosti so v skupnem sporočilu za javnost omenili, da je ustavno sodišče v oceni aprila 2010 ugotovilo, da je zakon skoraj v celoti skladen z ustavo. Izjema so bile le tri točke, a so te neskladnosti že odpravljene, so dodali.

"Sedanji zakon je primeren"

Zato v največjih verskih skupnostih v Sloveniji menijo, da je sedanji zakon o verski svobodi primeren. Predlog, ki ga je maja v državni zbor vložila skupina 14 poslancev s prvopodpisano Majdo Potrata (SD) pa po njihovi oceni občutno znižuje dosežene standarde varovanja človekovih pravic v Sloveniji in je v posameznih delih v nasprotju z ustavo.

Tako so zapisali, da predlog novele pomeni nedemokratičen poseg v zakon, ki ureja uresničevanje verske svobode kot ene od temeljnih človekovih pravic. Predlagatelji sprememb bi se pri tem morali dejavno posvetovati s Cerkvami in drugimi verskimi skupnostmi kot tistim delom civilne družbe, ki jih te spremembe zadevajo, ter jih tudi upoštevati, so poudarili.

"Ideološko obremenjena politika poskuša zakon o verski svobodi spremeniti v smislu zniževanja evropsko priznanih standardov verske svobode", so še dodali v skupni izjavi. Prepričani so, da takšno ravnanje pomeni kršitev načela prava EU, ki določa vzdrževanje odprtega, preglednega in rednega dialoga države s Cerkvami in verskimi skupnostmi.

"Odločno odklanjamo politizacijo vere in verskih skupnosti"

Predstavniki največjih verskih skupnosti ugotavljajo, da so vse primerljive evropske države tovrstna vprašanja že zdavnaj uredile, sodoben zakon o verski svobodi pa je bil v državnem zboru sprejet šele februarja 2007. Omenjene krščanske Cerkve v Sloveniji in Islamska skupnost pričakujejo trden pravni položaj na področju verske svobode in izvrševanje obstoječih pravic ter dolžnosti, so še poudarili.

"Odločno odklanjamo politizacijo vere in verskih skupnosti, ki bi jo parlamentarno obravnavanje sprememb tistega, česar ni potrebno spreminjati, vnovič spodbudilo," so sklenili. Novelo bodo poslanci sicer obravnavali v sredo na redni junijski seji.