Primož Trubar naj bi se rodil na današnji dan leta 1508 v Rašici. Je avtor prvih tiskanih knjig v slovenskem jeziku, protestantski duhovnik in prevajalec, pobudnik oblikovanja zavesti o enotnosti slovenskega kulturnega, jezikovnega in posledično tudi političnega prostora.

V poslanski skupini SD so mnenja, da se "Z uvrstitvijo dneva Primoža Trubarja med praznike Republike Slovenije utrjuje zavest o pomenu Primoža Trubarja ne samo kot protestantskega reformatorja, ustanovitelja in prvega superintendenta protestantske Cerkve na Slovenskem, ampak tudi kot utemeljitelja slovenskega knjižnega jezika, ki je s svojim izjemnim in razvejanim delovanjem neizbrisljivo zaznamoval svoj čas in ustvaril večen temelj slovenskemu narodnemu samozavedanju in samozavesti."