Po naših informacijah je Vzajemna Adacti še v letu 2010 plačala nekaj več kot 50.000 evrov, in sicer za vzdrževanje modela ALM (Asset Liability Management) ter modela obrestnih in kreditnih tveganj. Nekdanji predsednik uprave Vzajemne Dušan Kidrič je v začetku leta 2010 sicer pojasnil, da je Vzajemna Adacti plačala okoli 35.000 evrov, preostanek pa naj bi po njegovih besedah plačali njegovi nasledniki, če bi se odločili za vnovičen zagon življenjskih zavarovanj. Leto kasneje je Kidrič Adacti nato podpisal izjavo, da je korektno opravila vse posle. S podjetjem S & T je Vzajemna poslovala lani, za vzdrževanje strojne opreme in nadzornih orodij pa je družbi po naših podatkih plačala nekaj več kot 55.000 evrov, še nekaj več kot 26.000 evrov pa za podaljšanje vzdrževanja licenc. Domnevno sporni posli med Vzajemno in S & T Slovenija naj bi bili sicer sklenjeni v času, ko je slednjega vodil še Klavdij Godnič.

Med dražjimi storitvami zadnjih dveh let je sicer prenova spletnih strani Vzajemne, za katero je podjetje Sonce.net v letu 2010 prejelo nekaj manj kot 95.000 evrov, tudi sicer pa je Vzajemna večino vlaganj namenjala nakupu programske in računalniške opreme. Tako so na primer za vzdrževanje aplikacije HP Service Desk podjetju INISIS po naših podatkih samo v letu 2010 plačali okoli 100.000 evrov, v zadnjih letih pa naj bi omenjena družba v poslih z Vzajemno zaslužila več kot pol milijona evrov. Za vzdrževanje strojne in programske opreme in podaljševanje licenc so sicer podjetju Hewlett-Packard po naših podatkih plačali nekaj več kot 90.000 evrov, za elektronsko pošiljanje računov podjetju SRC Infonet več kot 85.000 evrov, za svetovalne storitve podjetju OSI sistemske integracije pa še več kot 60.000 evrov. Samo za omenjene posle so v Vzajemni v letu 2010 tako namenili nekaj manj kot pol milijona evrov.

V minulem letu so se stroški za računalniške storitve sicer nekoliko znižali, je pa Vzajemna kupila za 40.000 evrov prenosnikov in za 80.000 evrov preuredila izpostavo v Mariboru. Med večjimi stroški lastnega leta je še vzpostavitev klicnega centra, za kar naj bi podjetju CDE Nove tehnologije Vzajemna plačala več kot 85.000 evrov. Leta 2010 je Vzajemna v osnovna sredstva sicer vložila okoli 2,5 milijona evrov, medtem ko letnega poročila za minulo leto zavarovalnica še ni objavila.

Naj ob tem še omenimo, da se večina spornih poslov, ki jih Vzajemna očita nekdanjim vodilnim, nanaša prav na storitve informacijske tehnologije, tudi to pa je Vzajemno drago stalo. Za forenzični revizorski pregled je družbi Deloitte v letu 2010 po naših podatkih plačala 40.000 evrov, za odvetniške storitve - za Vzajemno vodi tožbo odvetniška pisarna Nine Zidar Klemenčič - pa še nekaj manj kot 60.000 evrov.