Ker se potrošnja nakita v zadnjem času koncentrira v nizkem ali visokem cenovnem razredu, se namerava Zlatarna Celje tako kot vsi svetovni proizvajalci nakita prilagoditi novim tržnim razmeram. Po novem bodo razvijali predvsem izdelke z višjo dodano vrednostjo in izdelke za znanega kupca. Med drugim se bo Zlatarna Celje usmerila v razvoj novih cenejših zlitin, ki se kot nadomestilo za dražje zlato pojavljajo na trgu. Poleg proizvodnje in prodaje nakita na debelo in drobno se družba ukvarja s proizvodnjo dentalnih zlitih, prisotna pa je tudi v industriji. Ker s trenutnim virom srebra družba ne dosega konkurenčnih cen pri lastni proizvodnji, si bo za potrebe industrije prizadevala najti alternativne vire srebra. V letu 2010 pa se je Zlatarna Celje začela ukvarjati tudi s proizvodnjo in trgovanjem z naložbenim zlatom. Največji podvig Zlatarne Celje je gradnja hotela Plaza v nakupovalnem središču BTC.

Od bilančne vsote v višini 41 milijonov evrov je imela družba konec lanskega leta 60 odstotkov dolžniškega kapitala, kar je bilo za malenkost manj kot v letu 2010. Izvenbilančna sredstva so 31. decembra lani znašala 22,7 milijona evrov, kar je bilo skoraj dvakrat več kot leto pred tem.

Zlatarna Celje je v lasti družine Albreht, pri čemer Bojan Albreht, ki je tudi predsednik uprave, obvladuje 55-odstotni lastniški delež.

sebastjan.morozov@dnevnik.si